Zaproszenie na seminarium
2015-05-08
Jak pomóc szkole w zainteresowaniu uczniów książką? Rola i działania placówek wspomagania.
Zapraszamy do udziału w Letniej Akademii SORE
2014-05-26
.
Upowszechnianie informacji o planowanych i wprowadzanych zmianach w systemie oświaty
2014-05-21
.
Kandydaci na koordynatorów sieci – szkolenia II edycja
2014-05-13
.