Data publikacji:  2014-05-21  Kategoria:  maj 2014
 
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE organizuje spotkanie dla dyrektorów lub wicedyrektorów publicznych ośrodków doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.

Celem spotkania jest:

  • przekazanie informacji na temat kierunków polityki oświatowej państwa,
  • przedstawienie priorytetów ministra edukacji narodowej na rok 2014/2015,
  • promowanie działań nowych lub inspirowanie do podejmowania zadań innowacyjnych,
  • podejmowanie inicjatyw służących współpracy i działań różnych środowisk, instytucji i organizacji działających na rzecz wspierania rozwoju szkół i placówek,
  • wymiana doświadczeń.

Do udziału zapraszamy po 1 przedstawicielu z każdej z 3 wymienionych instytucji, w wybranym przez siebie terminie. Liczba miejsc dla każdej z instytucji wynosi 50 osób na każdy termin. Spotkanie odbędzie się w Centrum Szkoleniowym w Falentach, Al. Hrabska 4a; 05-090 Raszyn k/Warszawy


Planowane terminy do wyboru:

  • Termin I – 24-25 czerwca 2014 r.
  • Termin II – 25-26 czerwca 2014r. termin odwołany

Prosimy o rejestrowanie się do 2 czerwca 2014 r.  Zapisy...

Informacji szczegółowych udzieli :
Marta Choroszczyńska: e-mail: marta.choroszczynska@ore.edu.pl
tel. 22 570 83 25