Data publikacji:  2014-09-16  Kategoria:  wrzesień 2014

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego – rozpoczyna się ostatni rok realizacji pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli. Za nami półtora roku doświadczeń zebranych w 160 powiatach i 6 000 szkół i przedszkoli z całej Polski. Z tej okazji Ośrodek Rozwoju Edukacji w dniach 23-24 października 2014 roku w Warszawie organizuje Ogólnopolską Prezentację Projektów na rzecz nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

 

Celem prezentacji jest: 
  • przedstawienie i promocja działań prowadzonych w szkołach z powiatów, które są beneficjentem Konkursu 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół
  • prezentacja raportu z ewaluacji modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli przygotowana przez firmę Coffey International oraz Ośrodek Ewaluacji
  • dyskusja nad wykorzystaniem rezultatów projektów w procesie wspomagania pracy szkół i placówek oświatowych
  • przedstawienie kluczowych wyzwań dla przyszłego funkcjonowania nowego modelu kompleksowego wspierania pracy szkoły
Na prezentacje zapraszamy:
  • osoby zaangażowane w realizacje projektów pilotażowych – kierowników projektów, SORE, koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
  • przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych
  • dyrektorów oraz nauczycieli szkół i przedszkoli
  • przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych
  • przedstawicieli kuratoriów oświaty
Program spotkania:
 
W programie prezentacja wyników ewaluacji nowego systemu doskonalenia, dyskusja panelowa z udziałem przedstawicieli instytucji oświatowych, sesja typu Word Caffe w czasie której uczestnicy będą mieli okazje wymienić się doświadczeniami w zakresie wybranych zagadnień problemowych, prezentacje dobrych praktyk wypracowanych w projektach powiatowych, wystąpienia zaproszonych gości. W załączeniu ramowy harmonogram spotkania.
 
W czasie spotkania zorganizowane zostanie stanowisko Instytucji Pośredniczącej II stopnia, gdzie beneficjenci Konkursu 3.5 będą mogli spotkać opiekunów swoich projektów i uzyskać informacje dotyczące realizacji działań finansowanych ze środków europejskich.
 
Zespoły odpowiedzialne za realizacje powiatowych projektów pilotażowych są proszone o przygotowanie plakatów informacyjnych dotyczących działań podejmowanych w szkołach o wymiarach 70/100 cm. Dodatkowe informacje zostaną przesłane bezpośrednio do kierowników projektów.
 
 
Miejsce spotkania: Hotel Airport Okęcie,  ul. 17 stycznia 24,  Warszawa
 
Warunki udziału w spotkaniu: udział w spotkaniu jest bezpłatny,  organizator nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce. Zapewnia transport na trasie Dworzec Centralny – Hotel – Dworzec Centralny .
 
Rejestracja uczestników: 
Rejestracja poprzez formularz zgłoszeniowy. Osoby rejestrujące prosimy o wybranie tematu sesji dobrych praktyk, w którym deklarują udział: