Data publikacji:  2014-09-15  Kategoria:  wrzesień 2014

 

Tytuł

Neurodydaktyka w procesie nauczania i uczenia się

Organizator

Wydział Rozwoju Szkół i Placówek we współpracy z projektem System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Forma

Spotkanie konsultacyjne realizowane w formule blended learning

Adresaci

Nauczyciele konsultanci z publicznych placówek doskonalenia, doradcy metodyczni oraz pracownicy poradni psychologiczno - pedagogicznych

Opis

Celem spotkania jest przygotowanie uczestników do wsparcia nauczycieli w zakresie wykorzystywania wiedzy z zakresu neurodydaktyki w procesie nauczania i uczenia się. W trakcie spotkania uczestnicy będą mieli możliwość:

  • nabycia wiedzy dotyczącej najnowszych badań nad neurologicznymi uwarunkowaniami procesu uczenia się i wynikającymi z nich wnioskami do wykorzystania w pracy nauczyciela,
  • poszerzenia wiedzy na temat metod i form pracy z uczniem, wykorzystujących potencjał mózgu i stymulujących do efektywnego uczenia się,
  • doskonalenia umiejętności projektowania procesu nauczania „przyjaznego mózgowi”.

Miejsce

Część stacjonarna: Ośrodek Szkoleniowy ORE, Sulejówek, ul.J.I. Paderewskiego 77 mapka

Terminy

Część e-learningowa:
6 października – 2 listopada  2014 r.
Część stacjonarna: 13 – 14 listopada  2014 r. 

Nabór

Zamknięty
O zakwalifikowaniu do udziału w spotkaniu decydować będzie kolejność zgłoszeń oraz zapewnienie miejsc dla możliwie największej liczby placówek (po jednej osobie z placówki).
Warunkiem uczestnictwa jest posiadanie podstawowych umiejętności z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu oraz systematyczny dostęp do sieci internetowej.
Osoby zakwalifikowane otrzymają informację pocztą elektroniczną (otrzymanie wiadomości e-mail informującej o pomyślnym przebiegu rejestracji on-line nie jest potwierdzeniem zakwalifikowania). 

Dodatkowe informacje

Organizatorzy zapewniają uczestnikom bezpłatną dydaktykę, zakwaterowanie i wyżywienie, nie pokrywają natomiast kosztów podróży oraz ew. kosztów zakupu 2 publikacji wykorzystywanych w części e-learningowej spotkania (zalecane publikacje są dostępne w bibliotekach pedagogicznych).

Materiały

 Program szkolenia

Kontakt

Bogusława Kalinowska
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek ORE
tel. 0 22 570 83 31
e-mail: boguslawa.kalinowska@ore.edu.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń

Do 24 września 2014 r. lub do wyczerpania miejsc