Data publikacji:  2014-09-10  Kategoria:  wrzesień 2014
Informujemy, że w dniach 26-27 września 2014 r. odbędzie się inauguracyjne spotkanie uczestników sieci współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć będzie grupą wsparcia dla osób odpowiedzialnych za wspomaganie pracy szkół zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie bibliotek pedagogicznych.
 
Sieć zorganizowana zostanie na platformie www.doskonaleniewsieci.pl w formie: otwartego bloga tematycznego oraz zamkniętego forum dla uczestników sieci.
Celem sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk z zakresu kompleksowego wspomagania szkół – czyli wspomagania szkół w rozwoju oraz prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli.
Udział w sieci to szansa na:
  • poznanie metod i narzędzi diagnozowania potrzeb,
  • wsparcie w planowaniu rocznych działań,
  • możliwość merytorycznej konsultacji własnych pomysłów w gronie uczestników
  • wsparcie innych uczestników w sytuacjach trudnych,
  • pozyskanie w ramach wymiany doświadczeń nowych, sprawdzonych przez innych narzędzi pracy.
Udział w spotkaniu, które Państwu proponujemy, jest pierwszym etapem pracy w sieci pracowników bibliotek pedagogicznych i jest równoznaczne z włączeniem się Uczestników spotkania w działaniach podejmowanych w ramach sieci.
Osoby zainteresowane udziałem w pracach sieci zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego