Data publikacji:  2014-10-07  Kategoria:  październik 2014
Informujemy, że swoją pracę rozpoczęła w tym roku szkolnym sieć współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć ta jest miejscem wymiany doświadczeń, wypracowywania praktycznych rozwiązań i skutecznych praktyk, które przydadzą się bibliotekom we wdrażaniu nowego modelu wspomagania szkół.
Spotkanie inauguracyjne miało miejsce w dniach 26-27 września Sulejówku w centrum szkoleniowym Ośrodka Rozwoju Edukacji, gdzie przez dwa dni gościło kilkudziesięciu nauczycieli bibliotekarzy pioniersko podejmujących wyzwanie wspomagania pracy szkół i placówek.
Zebrani już pierwszego dnia dzięki wystąpieniu Katarzyny Leśniewskiej z Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie zapoznali się z wynikami projektów pilotażowych w powiatach  oraz z wyzwaniami i rolą bibliotek pedagogicznych w nowym systemie doskonalenia.  Zasady pracy na platformie internetowej przedstawił uczestnikom sieci Dawid Skowyra, pokazując zasady funkcjonowania bloga, forum oraz dostępność do materiałów samokształceniowych, które będą umieszczane na platformie przez uczestników sieci.
Pozostałe sesje miały charakter warsztatowy i odbywały się pod kierunkiem koordynatora sieci Elżbiety Mieczkowskiej oraz Agnieszki Pietryki, odpowiedzialnej merytorycznie za całość przedsięwzięcia ze strony ORE.
 W trakcie kilkugodzinnych warsztatów (trzy sesje), zebrani  mieli czas na  wzajemne poznanie się i dokonanie analizy swoich zasobów: doświadczeń, umiejętności i kompetencji. Odkrywając nawzajem swój potencjał uznali, że jest on ogromny ale zorientowany głównie na wspieranie pracy szkół, przedszkoli, nauczycieli bibliotekarzy, nauczycieli rozwijających swoje umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podkreślali, że mają trochę doświadczeń w prowadzeniu sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy szkół, ale raczkują w zakresie procesowego wspomagania szkół i placówek. Uczestnicy sieci, uświadamiając sobie różnicę między wspieraniem i wspomaganiem pracy szkół i placówek, postanowili podjąć działania służące wypracowaniu rozwiązań, które pomogą im i innym bibliotekom pedagogicznym zacząć proces efektywnego wspomagania szkół i placówek.  Pracując w grupach dokonali wyboru priorytetowych obszarów  tematycznych, nad wzmocnieniem których będą pracować w najbliższym roku szkolnym.  Należą do nich:
  • zmiany w strukturze organizacyjnej bibliotek pedagogicznych
  • wiedza, kompetencje, umiejętności, postawy min. w zakresie komunikacji interpersonalnej, wystąpień publicznych, coachingu
  • motywowanie nauczycieli szkół i placówek, w tym praca z dorosłymi
  • przełamywanie stereotypowego postrzegania zadań bibliotek pedagogicznych
  • współpraca ze środowiskiem lokalnym, w szczególności budowanie partnerstw z placówkami odpowiedzialnymi  za wspomaganie szkół oraz  lokalną politykę oświatową.
Uczestnicy spotkania określili  wstępnie zadania, które stoją przed siecią, w tym: sprawne funkcjonowanie na platformie internetowej, potrzebę kilku  spotkań stacjonarnych oraz spotkania z ekspertami. 
Udział w spotkaniu  w Sulejówku w dniach 26-27.09.2014r. był pierwszym etapem pracy pracowników bibliotek pedagogicznych w sieci współpracy i samokształcenia, teraz ich aktywność zostaje przeniesiona na platformę internetową
W imieniu koordynatora sieci, Pani Elżbiety Mieczkowskiej, zapraszamy do lektury prowadzonego przez nią bloga, poświęconego właśnie roli bibliotek pedagogicznych stojących w obliczu nowych zadań, a nauczycieli bibliotekarzy chętnych do udziału w pracach sieci zapraszamy do zgłaszania swojego akcesu przez wysłanie zgłoszenia drogą elektroniczną: moderator_siecibp@ore.edu.pl