„Złapani w sieci” - spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
2014-10-31
W dniach 20-22 listopada 2014 r. w Falentach koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Złapani w sieci”. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką związaną z funkcjonowaniem sieci współpracy i samokształcenia – osoby pełniące funkcje koordynatorów sieci w projektach pilotażowych 3.5, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.
Wyniki ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli
2014-10-31
Przedstawiamy wyniki badania pn. „Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał LudzkiBadanie koncentrowało się na ocenie działań podejmowanych w ramach projektu systemowego ORE i praktycznych następstw tych działań w powiatowych projektach pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL, wykorzystujących rozwiązania wypracowane w projekcie systemowym.
Ogólnopolska Prezentacja Projektów 3.5 – za nami
2014-10-31
„Rok temu spotkaliśmy się na inauguracji naszych działań, jesteśmy po pierwszym roku doświadczeń, przed nami ostatni etap. Jeszcze nie czas na podsumowanie pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli, ale dobry moment, aby zobaczyć, co do tej pory zostało zrobione, co nam się udaje, a co wymaga dalszej pracy„ – przywitała uczestników Ogólnopolskiej Prezentacji Projektów Katarzyna Martynowska, wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Nowe szkolenia dla dyrektorów nt. wspomagania pracy szkół
2014-10-31
Od października ruszają trzydniowe szkolenia pt. „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia nauczycieli w budowaniu szkoły uczącej się”. Naszym celem jest przygotowanie kadry zarządzającej oświatą do korzystania z nowego modelu wspomagania szkół i doskonalenia nauczycieli przy wdrażaniu zmian w pracy szkoły.
Filmy z wykładów
2014-10-27
Państwa uwadze polecamy filmy z wykładów wygłaszanych podczas konferencji i spotkań organizowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji dla osób zaangażowanych w realizację projektów pilotażowych lub przygotowujących się do realizacji nowych zadań w ramach systemu wspomagania nauczycieli.
„Złapani w sieci” – spotkanie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia
2014-10-22
W dniach 20-22 listopada 2014 r. w Falentach koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Złapani w sieci”. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką związaną z funkcjonowaniem sieci współpracy i samokształcenia – osoby pełniące funkcje koordynatorów sieci w projektach pilotażowych 3.5, a także pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych.
Jak uczyć nauczycieli? - relacja ze spotkania pt. SORE w szkole
2014-10-13
Odpowiedzi na to pytanie szukali szkolni organizatorzy rozwoju edukacji (SORE) oraz dyrektorzy szkół i nauczyciel, którzy wzięli udział w spotkaniu w dniach 9-11 października w Warszawie. Nauczyciele - uczestnicy pilotażu nowego systemu doskonalenia najczęściej, jako główny obszar do rozwoju pracy szkoły wybierają metody i techniki uczenia, motywowanie uczniów do nauki oraz wspieranie uczniów w osiąganiu sukcesu edukacyjnego.
Seminarium: Dyrektor jako przywódca procesu uczenia
2014-10-10
Zapraszamy do udziału w seminarium „Dyrektor jako przywódca procesu uczenia – rola współpracy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno – pedagogicznych w doskonaleniu dyrektora i nauczycieli.”
Dysponujemy jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami na seminarium w terminie 20-22 października 2014 roku. Termin przesyłania zgłoszeń zostaje wydłużony do dnia 14 października 2014 roku.
Sieć dla bibliotek pedagogicznych
2014-10-07
Informujemy, że swoją pracę rozpoczęła w tym roku szkolnym sieć współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych. Sieć ta jest miejscem wymiany doświadczeń, wypracowywania praktycznych rozwiązań i skutecznych praktyk, które przydadzą się bibliotekom we wdrażaniu nowego modelu wspomagania szkół.
Spotkanie „ SORE w szkole”
2014-09-17
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „ SORE w szkole”, które odbędzie się w dniach 9-11 października oraz 6-8 listopada 2014 r. w Falentach k. Warszawy. Spotkanie skierowane jest do szkolnych organizatorów rozwoju edukacji, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorów szkół/placówek i nauczycieli. Celem spotkania jest: Wskazanie roli SORE, pracownika ODN,BP PPP, dyrektora, nauczyciela w two