Data publikacji:  2014-11-11  Kategoria:  Brak kategorii
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował kolejną edycje szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół. Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pracowników systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań w zakresie kompleksowego wspomagania szkół i placówek oświatowych.
Uczestnicy szkoleń:
  • uzyskają kompetencje pozwalające wspierać rozwój szkoły w zakresie spójnym z zadaniami szkolnego organizatora rozwoju edukacji;
  • zostaną wprowadzeni w rolę zawodową konsultanta rozwoju organizacyjnego tj. osoby, która łącząc umiejętności koordynatora projektów, trenera, coacha i doradcy wspiera organizacje w procesach całościowego ustawicznego uczenia się i rozwoju;
  • rozwiną umiejętności niezbędne do zespołowej realizacji zakontraktowanych, spójnych i celowych procesów rozwojowych, ukierunkowane na kompleksowe zaspokojenie potrzeb szkoły w określonym zakresie i określonym celu;
  • wezmą udział w serii intensywnych treningów interaktywnych rozwijających praktyczne umiejętności związane z inspirowaniem, motywowaniem, ukierunkowywaniem, koordynowaniem oraz rozliczaniem kompleksowych zmian.
 
Szczegółowe informacje dotyczące szkoleń, łącznie z harmonogramem ich realizacji w poszczególnych województwach dostępne są na stronie: www.szkolenia-sore.pl.
 
W kwestii zgłoszeń formalnych na szkolenia, prosimy o kontakt na podane, na stronie: www.szkolenia-sore.pl, numery telefonów oraz skrzynki mailowe, oddzielne dla każdego województwa.
 
Szkolenia realizowane są przez firmę PM GROUP LAAX Sp. z o.o. Sp.k., w ramach projektu: "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół", wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.