Data publikacji:  2014-12-01  Kategoria:  grudzień 2014

Jak prowadzić sieci doskonalenia dla nauczycieli języków obcych

Zapraszamy przedstawicieli poradni, placówek i bibliotek na bezpłatne szkolenie, 8 grudnia w siedzibie ORE w Warszawie. Zapewniamy atrakcyjne materiały dydaktyczne. Więcej na stronie: http://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/267

PROGRAM SZKOLENIA

9.00 – 10.00

REJESTRACJA UCZESTNIKÓW

10.00 – 10.15

Powitanie zaproszonych gości oraz uczestników, omówienie programu
i celów szkolenia
– MARLENA FAŁKOWSKA, Wicedyrektorka Ośrodka Rozwoju Edukacji

10.15 – 10.45

Edukacja językowa – gdzie jesteśmy, dokąd zmierzamy i co możemy zrobić, żeby było lepiej – działania projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”
– KATARZYNA GUT, Koordynatorka projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji

10.45 – 11.30

Języki obce w sieci – jak prowadzić efektywne wspomaganie w ramach sieci? – przykłady dobrych praktyk – ANNA CZERNICKA-SZPAKOWSKA, nauczycielka języka niemieckiego

11.30 – 12.00

PRZERWA KAWOWA

12.00 – 12.45

Nowoczesne metody nauczania języków obcych nie nudzą, a bawią
– dr MONIKA JANICKA, Zakład Lingwistyki Stosowanej, UMCS w Lublinie

12.45 – 13.30

Jak budować środowisko wspierające skuteczną naukę języków?
– dr MAŁGORZATA PIOTROWSKA-SKRZYPEK, Uniwersyteckie Kolegium Kształcenia Nauczycieli Języka Francuskiego

13.30 – 14.00

PRZERWA KAWOWA


14.00 – 14.45

Wykorzystanie nowoczesnych technologii w procesie nauczania języków obcych na przykładzie zasobów językowych portalu Scholaris
– KRZYSZTOF NIEROJEWSKI, projekt „E-podręczniki dla kształcenia ogólnego”

14.50 – 15.00

Podsumowanie i zakończenie szkolenia
– KATARZYNA GUT, Koordynatorka projektu, Ośrodek Rozwoju Edukacji

15.00 – 16.00

OBIAD