Koniec roku – czas podsumowania
2014-12-17
Zbliża się koniec roku. Za nami intensywne działania prowadzone w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli, a także cykl szkoleń i różnorodnych spotkań organizowanych przez ORE, których celem jest wspieranie osób pełniących funkcje szkolnych organizatorów rozwoju edukacji oraz koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia zaangażowanych we wdrożenie kompleksowego wspomagania szkół.
Zapraszamy na szkolenie pt. "Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły"
2014-12-04
W związku z dużym zainteresowaniem tym cyklem szkoleń, realizatorzy projektu „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” zapraszają na kolejne szkolenie, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-17 grudnia 2014 r.
Rozpoznać, wspierać, rozwijać - zdolny uczeń w systemie edukacji
2014-12-01
Zapraszamy do udziału w konferencji w ramach projektu Opracowania i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym, której celem jest przygotowanie do właściwego identyfikowania zdolności i uzdolnień, wspierania i rozwijania zainteresowań uczniów.
Szkolenie: Języki obce w sieci
2014-12-01
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych na szkolenie "Języki obce w sieci", które odbędzie się 8 grudnia 2014 r. w Ośrodku Rozwoju Edukacji.