Data publikacji:  2014-12-01  Kategoria:  grudzień 2014
Zapraszamy Państwa do udziału w konferencjach z cyklu "Rozpoznać, wspierać, rozwijać - zdolny uczeń w systemie edukacji", organizowanych w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ich celem jest przygotowanie instytucji i osób zaangażowanych w pracę z uczniem zdolnym do właściwego identyfikowania zdolności i uzdolnień, wspierania i rozwijania zainteresowań oraz upowszechnianie rezultatów projektu.
 
Do udziału w konferencjach zapraszamy nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli placówek doskonalenia nauczycieli, przedstawicieli kuratoriów oświaty, bibliotek pedagogicznych, studentów studiów pedagogicznych oraz inne osoby zainteresowane tematyką konferencji.
 
W programie konferencji m.in. prezentacje działań związanych z pracą i wsparciem dla ucznia zdolnego, tutoring i coaching jako metody w pracy z uczniem zdolnym, wykorzystanie nowych technologii we wsparciu talentów uczniów, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów zdolnych, innowacyjne działania w pracy z uczniem zdolnym, rozwijanie twórczości i kreatywności uczniów w szkołach i placówkach.
Więcej informacji (także dotyczących rekrutacji) można uzyskać na stronie http://www.airclub.pl/erka/uczenzdolny/.
W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów przy rejestracji prosimy o kontakt:info@konferencje.airclub.pl lub tel. 22 829 95 72.
Konferencje organizowane są przez firmę AIR CLUB Stanisław Modliński, w ramach projektu: "Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym", realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.