Data publikacji:  2014-12-04  Kategoria:  grudzień 2014
Szanowni Państwo,

W związku z dużym zainteresowaniem cyklem szkoleń pt. „Raport z ewaluacji szansą na rozwój szkoły”, projekt „Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap III” realizowany przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie z Uniwersytetem Jagiellońskim oraz Erą Ewaluacji Sp. z o. o. zaprasza na kolejne szkolenie, które odbędzie się w Gdańsku w dniach 16-17 grudnia 2014 roku. Szkolenie jest skierowane do pracowników:

  • poradni psychologiczno-pedagogicznych,
  • ośrodków doskonalenia nauczycieli,
  • bibliotek pedagogicznych,
  • jednostek samorządu terytorialnego,

którzy nie brali jeszcze udziału w tym szkoleniu organizowanym przez projekt. Przewidujemy możliwość przeszkolenia w ramach spotkania maksymalnie 100 osób.

Instytucje i osoby zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o zgłaszanie się przy pomocy formularza na stronie:

https://szkolenia.ore.edu.pl/RejestracjaSzkolenie/266