Data publikacji:  2015-01-01  Kategoria:  Brak kategorii

2015
07
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 07 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kielce
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Żary
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Przywództwo w szkole/placówce

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kraków
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Łódź
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenia "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Człuchów, Poznań, Opole
Celem szkoleń jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Opracowywanie programu nauczania dla zawodu"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Nysa
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
10
stycznia

Szkolenie "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Przywództwo w szkole/placówce

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kraków
ykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Przemyśl
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Katowice
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Wrocław
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
13
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
13
stycznia

Szkolenia "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań, Zielona Góra
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Polityka oświatowa - dyrektor jako lider środowiska

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Wrocław
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Białystok
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Toruń
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Opole
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Żary
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
16
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
16
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
16
stycznia

Szkolenie "Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenia "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Człuchów, Poznań, Opole
Celem szkoleń jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Opracowywanie programu nauczania dla zawodu"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Nysa
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
20
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 21 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Toruń
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
21
stycznia

Szkolenia "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 21 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
22
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
23
stycznia

Szkolenia "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 23 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
23
stycznia

Szkolenie "Modyfikowanie szkolnych planów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 23 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 25 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
24
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 25 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
24
stycznia

Szkolenie "Modyfikowanie szkolnych planów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
26
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 27 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
28
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: środa, 28 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 29 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.

2015
07
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 07 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kielce
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
08
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 08 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Żary
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Przywództwo w szkole/placówce

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kraków
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Łódź
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenia "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Człuchów, Poznań, Opole
Celem szkoleń jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
09
stycznia

Szkolenie "Opracowywanie programu nauczania dla zawodu"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 09 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Nysa
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
10
stycznia

Szkolenie "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 10 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 11 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Przywództwo w szkole/placówce

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Kraków
ykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Przemyśl
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Katowice
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
12
stycznia

Szkolenie "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: poniedziałek, 12 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Wrocław
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
13
stycznia

Szkolenie "Organizacja kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
13
stycznia

Szkolenia "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 13 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań, Zielona Góra
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Dopuszczanie programów nauczania przez dyrektora szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Polityka oświatowa - dyrektor jako lider środowiska

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Wrocław
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Białystok
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
14
stycznia

Szkolenie "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 14 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Toruń
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Monitorowanie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach z uwzględnieniem przepisów prawa oświatowego"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Opole
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
15
stycznia

Szkolenie "Dostosowywanie programów nauczania dla zawodu do potrzeb i możliwości szkoły"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: czwartek, 15 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Żary
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
16
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
16
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
16
stycznia

Szkolenie "Organizacja praktyk zawodowych w technikach i szkołach policealnych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 16 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenia "Projektowanie kwalifikacyjnych kursów zawodowych"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Człuchów, Poznań, Opole
Celem szkoleń jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
17
stycznia

Szkolenie "Opracowywanie programu nauczania dla zawodu"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 17 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 18 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Nysa
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
20
stycznia

Spotkania weryfikacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: wtorek, 20 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: środa, 21 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Toruń
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
21
stycznia

Szkolenia "Prowadzenie ewaluacji wewnętrznej procesu wdrażania PPKZ w oparciu o przygotowane w projekcie narzędzia"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: środa, 21 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
22
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie zasobami ludzkimi

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: czwartek, 22 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
23
stycznia

Szkolenia "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 23 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkoleń jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenia organizowane są w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
23
stycznia

Szkolenie "Modyfikowanie szkolnych planów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: piątek, 23 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 25 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Zielona Góra
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
24
stycznia

Szkolenie "Wdrażanie i ewaluacja programów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: niedziela, 25 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk
Celem szkolenia jest wspieranie nauczycieli szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
24
stycznia

Szkolenie "Modyfikowanie szkolnych planów nauczania"

Organizator: Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej
Start: sobota, 24 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Gdańsk, Słupsk
Celem szkolenia jest wspieranie kadry zarządzającej szkół i placówek zawodowych w procesie wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach. Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Monitorowanie i doskonalenie procesu wdrażania podstaw programowych kształcenia w zawodach”.
2015
26
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: poniedziałek, 26 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: wtorek, 27 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjnych dla dyrektorów legitymujących się ponad 5 letnim stażem w pełnieniu funkcji dyrektora. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.
2015
28
stycznia

Spotkania weryfikacyjno-informacyjne dla dyrektorów szkół i placówek - Zarządzanie własnym rozwojem

Organizator: Ośrodek Rozwoju Edukacji
Start: środa, 28 stycznia 2015, godz. 00:00 | Koniec: czwartek, 29 stycznia 2015, godz. 00:00
Miejsce spotkania: Poznań
Cykl spotkań weryfikacyjno-informacyjnych dla dyrektorów legitymujących się stażem pracy na stanowisku dyrektora do 5 lat. Jeden cykl obejmuje dwa spotkania: trzydniowe, dwudniowe lub jednodniowe. Spotkania organizowane są w ramach projektu systemowego „Przywództwo i zarządzanie w oświacie – opracowanie i wdrożenie systemu kształcenia i doskonalenia dyrektorów szkół/placówek”.