Data publikacji:  2015-01-07  Kategoria:  styczeń 2015
Przedstawiamy opisy działań wypracowanych przez koordynatorów sieci oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) we współpracy ze szkołami. Celem publikacji jest inspirowanie i wspieranie osób odpowiedzialnych za doskonalenie zawodowe nauczycieli i wspomaganie pracy szkół. Dobre praktyki prezentujemy w formie artykułów, prezentacji oraz plakatów. Znajdują się tam metody pracy, scenariusze i modele działania.
Jednocześnie zapraszamy do dzielenia się doświadczeniami wypracowanymi w trakcie wspomagania pracy szkół oraz sieci współpracy i samokształcenia. Upowszechniamy opisy działań, dzięki którym w szkole są wdrażane nowe rozwiązania z zakresu uczenia się/nauczania uczniów, organizacji pracy szkoły oraz przebiegu procesu wspomagania.
Więcej informacji TUTAJ.