„Jak wspomagać nauczyciela bibliotekarza w zarządzaniu wiedzą w szkole?”
2015-01-16
Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy oraz przedstawicieli instytucji systemu wspomagania pracy szkół do udziału w spotkaniu, którego celem jest prezentacja roli biblioteki w procesowym wspomaganiu.
Rekrutacja na spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci
2015-01-08
Rozpoczęła się rekrutacja na spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia - pod hasłem „Budowanie motywacji i ewaluacja jako ważne elementy w pracy sieci”.
Procesowe wspomaganie w zielonogórskich szkołach
2015-01-08
Zapraszamy do obejrzenia filmów, w których o swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie zielonogórskich gimnazjów.
Zapraszamy do lektury dobrych praktyk
2015-01-07
Przedstawiamy opisy działań wypracowanych przez koordynatorów sieci oraz szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE). Dobre praktyki prezentujemy w formie artykułów, prezentacji oraz plakatów.