Data publikacji:  2015-01-16  Kategoria:  styczeń 2015
Wspieranie szkół i nauczycieli

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

Wizytatorzy kuratorium oświaty,Nauczyciele bibliotekarze z bibliotek szkolnych,Doradcy metodyczni i konsultanci ds. bibliotek szkolnych,Nauczyciele bibliotekarze z bibliotek pedagogicznych

Spotkanie informacyjne

Trzydniowe spotkanie organizowane jest w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” we współpracy z Wydziałem Informacji i Promocji.

Spotkanie adresowane jest do:

 • nauczycieli bibliotekarzy z bibliotek szkolnych - 160 miejsc,
 • wizytatorów kuratorium oświaty – 20 miejsc,
 • doradców metodycznych i konsultantów ds. bibliotek szkolnych – 40 miejsc,
 • nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych – 20 miejsc.

Celem spotkania jest:

 • prezentacja miejsca i roli biblioteki w realizacji zadań szkoły,
 • omówienie zasobów bibliotek szkolnych w Polsce,
 • określenie roli i kompetencji nauczycieli bibliotekarzy
  w zarządzaniu wiedzą w szkole,
 • wskazanie placówek i instytucji wspomagających pracę nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych,
 • wypracowanie modelowych sposobów wspomagania pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych z udziałem placówek wspomagania w następujących tematach: promocja czytelnictwa, wykorzystanie nowoczesnych technologii w pracy szkoły.
W ramach spotkania przewidziane są wystąpienia ekspertów, a także zajęcia warsztatowe służące doskonaleniu wiedzy i umiejętności z zakresu wspomagania pracy nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych. 

Otrzymanie automatycznej wiadomości zwrotnej jest potwierdzeniem zapisania zgłoszenia w systemie elektronicznym. Informacja o zakwalifikowaniu zostanie przesłana przez Organizatora nie później niż na dwa tygodnie przed spotkaniem/konferencją – o zakwalifikowaniu się decyduje termin zgłoszenia.

Udział w spotkaniu jest nieodpłatny – uczestnik pokrywa tylko koszty dojazdu na miejsce spotkania. W przypadku braku możliwości przybycia na spotkanie, prosimy o poinformowanie Organizatora. Po zakończeniu rekrutacji drogą mailową przesłane zostanie potwierdzenie udziału, nie później niż 7 dni przed spotkaniem. Centrum Szkoleniowe Falenty, Al. Hrabska 4, Raszyn k. Warszawy

tel. 22/345-37-80, e-mail: paulina.mikucka@ore.edu.pl

Osoba ds. organizacyjnych:

Paulina Mikucka
tel. 22/345-37-80
paulina.mikucka@ore.edu.pl


Osoba ds. Merytorycznych:

Agnieszka Pietryka
tel 22 345 37 45
agnieszka.pietryka@ore.edu.pl


Dostępne terminy:
05-03-2015 - 07-03-2015 (Raszyn k. Warszawy)