Data publikacji:  2015-04-07  Kategoria:  kwiecień 2014
Zapraszamy do obejrzenia filmów nakręconych w czasie lekcji prowadzonych w szkołach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.  O swojej pracy mówią nauczyciele, dyrektorzy szkół, szkolni organizatorzy rozwoju edukacji, a także uczniowie. Przedstawiamy  Gimnazjum nr 14 w Krakowie i Szkołę Podstawową im. Ks. J. Twardowskiego w Tylmanowej.


"Uczeń o specjalnych potrzebach edukacyjnych" – Gimnazjum nr 14 w Krakowie

Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki" – Szkoła Podstawowa im. KS J. Twardowskiego w Tylmanowej

"Szkoła promuje wartość edukacji" – Gimnazjum nr 14 w Krakowie