Data publikacji:  2015-08-18  Kategoria:  sierpień 2015
Od marca do czerwca pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zdobywali wiedzę na temat kompleksowego wspomagania i rozwijali umiejętności w zakresie skutecznego wspierania szkół i przedszkoli.

Zajęcia zostały przeprowadzone w formule blended learning. Uczestnicy kursu rozpoczęli pracę od spotkania, na którym uzyskali podstawowe informacje dotyczące zmian wprowadzanych w systemie doskonalenia nauczycieli i działań Ośrodka Rozwoju Edukacji. Poznali także doświadczenia powiatów, które wzięły udział w ogólnopolskim pilotażu nowego systemu. Następnie przez trzy miesiące pracowali on-line pogłębiając wiedzę na temat etapów procesu wspomagania. Osoby biorące udział w kursie zaznaczały wysoką przydatność uzyskanej wiedzy w codziennej pracy w szkołach, poradniach psychologiczno- pedagogicznych, czy bibliotekach. Dużą popularnością cieszył się moduł, w czasie którego projektowali profil wybranych szkół. Według uczestników pozwoliło to pokazać  jasny  i rzetelny obraz obecnego stanu " polskiej szkoły",  wskazując na role rodziców, nauczycieli i uczniów w uruchamianiu procesu uczenia się ucznia. System nowoczesnych szkoleń e-learningowych sprawił, że osoby biorące udział w zajęciach, same wybierały czas i miejsce wykonywania zadań, dzięki czemu nie kolidowało to z ich zawodowymi obowiązkami.

Kurs zakończyłyspotkania konsultacyjne, które organizowane były w całej Polsce. Skierowane były nie tylko do uczestników kursu, ale także dyrektorów szkół, nauczycieli i innych osób zainteresowanych wspomaganiem placówek oświatowych. Odbyło się 13 takich spotkań, w których udział wzięło 300 osób.  Uczestnicy wskazywali, iż największą wartością była prezentacja tzw. dobrych praktyk. Była to okazja do wymiany wzajemnych doświadczeń związanych z pracą szkoły i zewnętrznym wspomaganiem. Większość nauczycieli i dyrektorów, deklarowało chęć prowadzenia działań rozwojowych we własnych placówkach we współpracy z  placówkami doskonalenia, poradniami i bibliotekami.
Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom ogólnopolskiego spotkania konsultacyjnego, kursu e learningowego i regionalnych spotkań konsultacyjnych za gotowość do nauki, wspólnej pracy, a przede wszystkim  zaangażowanie w tworzenie dobrej szkoły. Firmie Szkoła Coachingu Lilianna Kupaj - Wykonawcy zadania dziękujemy za organizację całego przedsięwzięcia.