Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty
2015-09-11
Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.
Jak uczą się szkoły – doświadczenia szkół objętych nowym systemem wspomagania
2015-08-18
Zapraszamy do obejrzenia filmów, które pokazują jak wygląda wspomaganie w szkołach i przedszkolach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
Zaproszenie na spotkanie
2015-08-18
W dniach 24-26 września 2015 r. w Raszynie koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”.
O wspomaganiu szkół w formule blended learning
2015-08-18
Od marca do czerwca pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zdobywali wiedzę na temat kompleksowego wspomagania i rozwijali umiejętności w zakresie skutecznego wspierania szkół i przedszkoli.