Data publikacji:  2015-08-18  Kategoria:  sierpień 2015
W dniach 24-26 września 2015 r. w Raszynie koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”. Zapraszamy osoby zainteresowane tematyką związaną z funkcjonowaniem sieci współpracy i samokształcenia – pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych.