Data publikacji:  2015-08-18  Kategoria:  Brak kategorii
 
L.p.NazwaAutor (-rzy)Link
1. Doskonalenie nauczycieli ukierunkowane na sukces szkoły/przedszkola Białystok POBIERZ
2. Wspieranie pracy wychowawców klas. Bezpieczna szkoła. Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Bieruniu POBIERZ
3. SORE działają w szkole - nowy model systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie giżyckim Powiat giżycki POBIERZ
4. Ocenianie kształtujące w Szkole Podstawowej im. bpa Marcina Kromera w Zespole Szkół nr 1 w Bieczu Powiatowe Centrum Edukacji w Gorlicach POBIERZ
5. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Powiatowy Ośrodek Edukacji Nauczycieli w Jaśle POBIERZ
6. Nauczyciel 45+ Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze POBIERZ
7. Projekt edukacyjny w przedszkolu Publiczne Przedszkole nr 6 w Krapkowicach POBIERZ
8. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Łomży POBIERZ
9. Praca z uczniem zdolnym Zespół Szkół w Straszynie POBIERZ
10. Techniki uczenia sięi metody motywujące do nauki (1) Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji w Łomży POBIERZ
11. Techniki uczenia sięi metody motywujące do nauki (2) POBIERZ
12. Oferta edukacyjna drogą do właściwej realizacji podstawy programowej POBIERZ
13. Rodzice są partnerami szkoły POBIERZ
14. Nauczyciel 45+ Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kamionnie POBIERZ
15. Jak pomóc dziecku osiągnąć sukces edukacyjny? Powiatowe Centrum Edukacyjne i Psychologiczno–Pedagogiczne w Miliczu POBIERZ
16. Wspieranie pracy wychowawców klas – bezpieczna szkoła POBIERZ
17. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki POBIERZ
18. Uczeń aktywny uczestnik procesu uczenia się POBIERZ
19. Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Poradnia psychologiczno-pedagogiczna nr 1 w Olsztynie POBIERZ
20. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół i przedszkoli poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli w powiecie opatowskim Powiat opatowski POBIERZ
21. Profil ucznia jako obiektywna metoda diagnozowania trudności wychowawczych przez zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale. Dobra praktyka powiatu staszowskiego. Publiczna Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Połańcu POBIERZ
22. Ocenianie kształtujące Poradnia psychologiczno-pedagogiczna w Pszczynie POBIERZ
23. Kompleksowe wspomaganie szkół w powiecie siedleckim Powiat siedlecki POBIERZ
24. Jak pomóc uczniowie osiągnać sukces edukacyjny? Samorządowe Centrum Doradztwa i Doskonalenia Nauczycieli POBIERZ
25. Uczeń – aktywny uczestnik procesu uczenia się, Szkoła Podstawowa w Szczepanowie Powiat średzki POBIERZ
26. W stronę osiągnięć Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Stargardzie Szczecińskim POBIERZ
27. Profil ucznia jako obiektywna metoda diagnozowania trudności wychowawczych przez zespół nauczycieli uczących w jednym oddziale. Dobra praktyka powiatu staszowskiego. Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Staszowie POBIERZ
28. Profesjonalny nauczyciel – wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki Powiat Miasto Suwałki POBIERZ
29. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Powiat czarnkowsko-trzcianecki POBIERZ
30. Jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces edukacyjny? Szkoła Podstawowa w Mieścisku POBIERZ
31. Warszawski model wspomagania szkół i przedszkoli jako przykład systemowego rozwiązania dla obszarów metropolitarnych Miasto Stołeczne Warszawa POBIERZ
32. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. Razem możemy wiele. Katolicka Publiczna Szkoła Podstawowa "Julin" im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich w Kaliskach POBIERZ
33. Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki Centrum Rozwoju Edukacji w powiecie wielickim POBIERZ
34. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie POBIERZ
35. Od diagnozy do metamorfozy – profesjonalne wsparcie szkół w powiecie wyszkowskim Przedszkole nr 9 "Bajka" w Wyszkowie POBIERZ
36. Kompleksowy system doskonalenia nauczycieli drogą do sukcesu szkół powiatu wołowskiego Powiatowe Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej w Wołowie POBIERZ