Data publikacji:  2016-02-25  Kategoria:  luty 2016
Od 2016 roku prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia jest zadaniem placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych. Pracownicy tych instytucji mogą korzystać z doświadczeń szkół, które wzięły udział w pilotażu nowego modelu wspomagania. Sieci współpracy i samokształcenia były oceniane pozytywnie przez nauczycieli i dyrektorów, które uczestniczyły w projektach prowadzonych w 160 powiatach w Polsce. Szczególnie cenione były działania o charakterze wychowawczym. Szkoły często uznawały to za priorytet, a nauczyciele deklarowali silną potrzebę działań rozwojowych w tym zakresie.
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował propozycje planów działania sieci, które mogą służyć nauczycielom konsultantom, doradcom metodycznym oraz specjalistom w prowadzeniu tej formy doskonalenia nauczycieli. Na stronie www.ore.edu.pl/wspomaganie oraz na stronie doskonaleniewsieci.pl/przyklady_sieci_wspolpracy znajdują się przykłady zajęć dla nauczycieli dotyczące różnych obszarów pracy szkoły, w tym również profilaktyki i wychowania uczniów. Opracowania są zbiorem pomysłów – treści, metod i narzędzi, które stanowią podpowiedź dla osób, przygotowujących się do prowadzenia sieci.

Ważnym elementem pracy w sieci jest praca z nowymi technologiami informacyjno- komunikacyjnymi. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotował platformę internetową www.doskonaleniewsieci.pl Platforma, dzięki interaktywnym funkcjom, pomaga zarządzać sieciami współpracy i samokształcenia. Daje możliwości wykorzystywania wideokonferencji, forów dyskusyjnych, blogów oraz e-learningu, a także tworzenia harmonogramów pracy oraz ankiet. Zachęcamy do wykorzystywania platformy w pracy sieci. Korzystanie z platformy jest bezpłatne.