Data publikacji:  2016-11-22  Kategoria:  listopad 2016

Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia. Celem spotkań jest przygotowanie pracowników systemu edukacji do wspomagania szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów.

Sieci współpracy i samokształcenia stają się coraz bardziej powszechną metodą pracy. Uczestnicy korzystają z długofalowego doskonalenia, dzielą się informacjami i uzyskują wsparcie w dogodnym dla siebie czasie. Zdobywają wiedzę, wykorzystując doświadczenia własne i innych uczestników, stawiając pytania i poszukując na nie odpowiedzi, wypracowując rozwiązania dla rzeczywistych problemów, uzyskując wsparcie w pokonywaniu codziennych wyzwań zawodowych.


Więcej informacji TUTAJ.

Autor: Katarzyna Leśniewska