Ogólnopolskie sieci współpracy i samokształcenia
2016-11-22
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia.