Data publikacji:  2017-09-27  Kategoria:  Aktualności, wrzesień 2017

Sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne poszukiwanie rozwiązań, wymiana doświadczeń między uczestnikami, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami, wzajemne uczenie się – zarówno za pośrednictwem internetowej platformy, jak i bezpośrednio w trakcie spotkań i szkoleń. Uczestnictwo w działaniach sieci kształtuje też proaktywne postawy samorządowców wobec zadań oświatowych.

Członkowie sieci współpracy i samokształcenia korzystają z własnej wiedzy, ale mogą również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Pracują pod kierunkiem moderatora.

Praca w sieciach odbywa się za pośrednictwem platformy Doskonalenie w sieci.  

Od września ruszają cztery samorządowe sieci współpracy i samokształcenia. Ich członkami są samorządowcy uczestniczący w grupach szkoleniowych w projekcie (automatycznie przypisani do grupy, w których pracują na zajęciach szkoleniowych).

Moderatorami sieci są znani samorządowcom trenerzy i eksperci, z którymi uczestnicy pracują podczas zajęć szkoleniowych:

  • „JST_GMINA WIEJSKA” – moderator sieci: Dorota Tomaszewicz
  • „JST_GMINA WIEJSKO-MIEJSKA” – moderator sieci: Zofia Domaradzka-Grochowalska
  • „JST_GMINA MIEJSKA” – moderator sieci: Anna Jurewicz
  • „JST_POWIATY” – moderator sieci: Piotr Matuszak

Szczegółowe informacje na temat samorządowych sieci współpracy i samokształcenia w załączeniu.

Serdecznie zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w sieciach!

Załączniki:
Samorządowe sieci współpracy i samokształcenia (0,2MB) pobierz