Projekt "KOMPETENTNE WSPARCIE SUKCESEM SZKOŁY" nr POWR.02.10.00-00-7009/17 realizowany przez Ośrodek Szkolenia Dokształcania i Doskonalenia Kadr KURSOR Piotr Wasak, NR KONKURSU: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2020-04-03
Przesłane materiały to szczegółowe scenariusze zajęć stacjonarnych i e-learningowych wykorzystywane podczas szkoleń mających na celu przygotowanie uczestników do procesu wspomagania szkół i placówek w zakresie, co najmniej jednej kompetencji kluczowej.
Produkty wypracowane w projekcie "Mazowiecka Akademia Rozwoju Kompetencji Pracowników Instytucji Wspomagania"
2020-03-25

W efekcie prac grupy autorskiej w II cyklu projektu powstały 4 pakiety materiałów. W skład każdego pakietu wchodzą: scenariusze zajęć, prezentacje oraz załączniki do poszczególnych modułów zajęć.

Pakiety dotyczą wspomagania szkół w zakresie wybranych w II cyklu kompetencji: porozumiewania się w językach obcych, matematyczno-przyrodniczych, wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz w obszarach związanych z nauczaniem poprzez eksperymentowanie i doświadczanie.  Obejmują: treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia całego procesu wspomagania szkół (m.in. metody zarządzania procesem wspomagania), elementy specyficzne dla danego poziomu kształcenia i rozwijania konkretnych umiejętności w zakresie wybranej kompetencji.

"Akademia wspomagania" numer konkursu: POWR.02.10.00-00-7006/17-012-01
2020-03-19
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
CEO - Przewodniki oraz filmy, prezentujące sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych
2020-02-11
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z przewodnikami oraz filmami, prezentującymi dobrą praktykę w zakresie kształtowania wybranych kompetencji kluczowych. Materiały skierowane są do dyrektorów/dyrektorek, wicedyrektorów/wicedyrektorek szkół i przedszkoli, kierowników/kierowniczek świetlic oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie pomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Materiały wypracowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” POWR.02.10.00-00-3003/17
2019-12-19
Materiały wypracowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” POWR.02.10.00-00-3003/17 realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., którego celem było podniesie kompetencji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w województwie śląskim.
Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych - nowy system wspomagania szkoły - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2019-12-10
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone plany wspomagania dla różnych typów palcówek (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe)
Publikacje na temat wspomagania pracy szkół zgodnie z nowymi zasadami.
2016-02-04
więcej
Nowe przepisy w sprawie wspomagania szkół i placówek oświatowych.
2016-02-04
więcej
Platforma Doskonaleniewsieci.pl
2016-02-04
więcej