Data publikacji:  2017-11-23  Kategoria:  Aktualności, Aktualności, listopad 2017
Kiedy?
29 listopada – 1 grudnia 2017 r.

Gdzie?
Centrum Szkoleniowe Ośrodka Rozwoju Edukacji w Sulejówku, ul. Paderewskiego 77. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie.

Dla kogo?
Dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno- pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych oraz trenerów, którzy są uczestnikami sieci współpracy i samokształcenia organizowanych w ramach ww. projektu, a także wszystkich tych, którzy chcą dołączyć do naszej sieci i wspomagają szkoły w rozwoju.

Podczas szkolenia będą poruszone zagadnienia:
  • omówienie zmian w prawie oświatowym w zakresie organizacji kształcenia specjalnego oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • opiniowanie i orzekanie - omówienie przykładowych orzeczeń i opinii,  propozycje do uzasadnień oraz zaleceń (np. kształcenia specjalnego, indywidualnego nauczania, zindywidualizowanej ścieżki kształcenia);
  • ocenianie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
  • zapoznanie z narzędziem TROS-KA;
  • diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych, edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów - diagnoza funkcjonalna -  zmiany zachodzące w systemie edukacji; wykorzystanie w diagnozie ICF;
  • wspomaganie szkoły w rozwoju - praktyczne wskazówki;
  • oraz inne ciekawe i aktualne kwestie wynikające z potrzeb uczestników spotkania.
Kontakt:

Rejestracja:
Uwaga! Aby wziąć udział w szkoleniu, należy zarejestrować się w sieci.
Co to oznacza? Należy zarejestrować się na platformie doskonaleniewsieci.pl. i zapamiętać swój login i hasło, następnie wypełnić i podpisać druki deklaracji uczestnika sieci i oświadczenia (druki są załącznikiem do ogłoszenia). Na koniec wystarczy przesłać login i skany dokumentów na adres monika.dobrowolska@ore.edu.pl
Oryginały dokumentów prosimy przesłać pocztą tradycyjną na adres Ośrodek Rozwoju Edukacji, Monika Dobrowolska, ul. Polna 46 A, 00-644 Warszawa.
Załączniki:
DEKLARACJE_sieci_POWER (0,1MB) pobierz
Oświadczenie uczestnika projektu (0,1MB) pobierz
Ramowy harmonogram spotkania (0,1MB) pobierz
Autor: Monika Dobrowolska