Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
2019-05-06
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych
2019-05-06
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych
Materiały wypracowane w ramach projektu UDA-POWR.02.10.00-00-5002/17-00
2019-04-25

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych realizowany przez Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne/ORKE - udostępnienie na zasadzie wolnych zasobów

Materiały z konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.007/17
2019-03-20
"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia"
Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk
2018-02-19

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. PODAJEMY NOWE, AKTUALNE TERMINY NABORÓW!

Czytaj więcej...

Drugie spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”
2018-02-02
W połowie stycznia br. w Warszawie odbyło się drugie (i zarazem ostatnie o tym charakterze) spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięło w nim udział przeszło 180 osób: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja” – relacja ze spotkania
2017-12-12
W ostatnim tygodniu listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”.
Spotkanie „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
2017-11-23
Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia  „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
Zaproszenie
2017-11-16

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

Zaproszenie
2017-11-03
Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole”.