Projekt „Proces wspomagania kompetencji kluczowych - szkolenia i doradztwo”- POWR.02.10.00-00-7028/19
2022-06-30

Wypracowane w ramach projektu scenariusze zajęć i plany wspomagania z diagnozą przekazane przez Uczestników.

Projekt „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II” - POWR.02.10.00-00-7027/19
2022-02-11
Wypracowane w ramach projektu scenariusze zajęć i plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Zdobądź grant na edukację zdalną
2021-10-13

Dziś ponownie uruchamiamy nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Projekt "Akademia profesjonalnych kadr systemu wspomagania pracy szkół" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-06-16
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.
Projekt "Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-26
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.
Projekt "Profesjonalne kadry procesu wspomagania" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-20

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.

Projekt "Forum kadry wspomagania oświaty" - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2021-05-05
Wypracowane w ramach projektu plany wspomagania z diagnozą oraz sprawozdania przekazane przez uczestników.
Projekt "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim" - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-04-27

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Projekt "Kompleksowy program wspomagania dolnośląskich szkół" - POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18
2021-04-09
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego - POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18
2021-03-09
Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.