Wnioski i rekomendacje z wdrożeń realizacji doradztwa w procesie wspomagania placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
2019-08-30
Projekt "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowany był w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Materiały wypracowane w ramach projektów POWR.02.10.00-00-5006/17-00, oraz POWR.02.10.00-00-5008/17-00
2019-05-31
Materiały wypracowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” POWR.02.10.00-00-5006/17-00, oraz projektu "Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej" POWR.02.10.00-00-5008/17-00.
Materiały wypracowane w ramach projektu "Doskonalenie trenerów wspomagania oświaty" nr POWR.02.10.00-00-7015/17
2019-05-30
Przekazane materiały zawierają 16 kompletów dzieł dla różnych kompetencji i trzech etapów edukacyjnych dla każdego z nich (oprócz przedszkoli). Każdy komplet składa się z materiałów dla trenera, dla uczestników, prezentacji, materiałów do e-learningu oraz dodatkowych załączników, jeśli autor uznał, że jest taka potrzeba.
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
2019-05-06
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych II
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych
2019-05-06
Materiały wypracowane w projekcie Akademii Kompetencji Kluczowych
Materiały wypracowane w ramach projektu UDA-POWR.02.10.00-00-5002/17-00
2019-04-25

Szkolenia i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania oraz wdrożenie kompleksowego wspomagania w zakresie kompetencji kluczowych realizowany przez Wydawnictwa szkolne i Pedagogiczne/ORKE - udostępnienie na zasadzie wolnych zasobów

Materiały z konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02.007/17
2019-03-20
"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia"
Poszukujemy autorów opisów dobrych praktyk
2018-02-19

Zapraszamy do zgłaszania dobrych praktyk w zakresie wspomagania szkół w rozwoju kluczowych kompetencji uczniów. Naszym celem jest gromadzenie i upowszechnianie przykładów skutecznych działań prowadzonych przez pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Zachęcamy osoby wspomagające szkoły i przedszkola do dzielenia się rozwiązaniami, które sprawdziły się w pracy. PODAJEMY NOWE, AKTUALNE TERMINY NABORÓW!

Czytaj więcej...

Drugie spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja”
2018-02-02
W połowie stycznia br. w Warszawie odbyło się drugie (i zarazem ostatnie o tym charakterze) spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięło w nim udział przeszło 180 osób: pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji.
Pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja” – relacja ze spotkania
2017-12-12
W ostatnim tygodniu listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”.