CEO - Przewodniki oraz filmy, prezentujące sposoby doskonalenia kompetencji kluczowych
2020-02-11
Zachęcamy serdecznie do zapoznania się z przewodnikami oraz filmami, prezentującymi dobrą praktykę w zakresie kształtowania wybranych kompetencji kluczowych. Materiały skierowane są do dyrektorów/dyrektorek, wicedyrektorów/wicedyrektorek szkół i przedszkoli, kierowników/kierowniczek świetlic oraz wszystkich zainteresowanych nauczycieli i nauczycielek.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie warmińsko-mazurskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie pomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim
2020-01-30
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.
Materiały wypracowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” POWR.02.10.00-00-3003/17
2019-12-19
Materiały wypracowane w ramach projektu „Szkoła kompetencji – województwo śląskie” POWR.02.10.00-00-3003/17 realizowanego przez Uniwersytet Jagielloński w partnerstwie z OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o., którego celem było podniesie kompetencji kadry kierowniczej szkół i przedszkoli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów w województwie śląskim.
Skuteczne osiąganie celów edukacyjnych - nowy system wspomagania szkoły - POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17
2019-12-10
Wypracowane w ramach projektu i wdrożone plany wspomagania dla różnych typów palcówek (przedszkole, szkoła podstawowa, szkoły ponadpodstawowe)
Projekt "Szkolenia i doradztwo kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim" 3005/17
2019-12-01
Projekt "Szkolenia i doradztwo kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. łódzkim" 3005/17
Wnioski i rekomendacje z wdrożeń realizacji doradztwa w procesie wspomagania placówek w rozwijaniu kompetencji kluczowych uczniów
2019-08-30
Projekt "Szkolenia i doradztwo dla kadry kierowniczej systemu oświaty w woj. Łódzkim” realizowany był w ramach działania 2.10 Wysoka jakość systemu oświaty Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Materiały wypracowane w ramach projektów POWR.02.10.00-00-5006/17-00, oraz POWR.02.10.00-00-5008/17-00
2019-05-31
Materiały wypracowane w ramach projektu „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów poprzez pracę nad kształtem zadań edukacyjnych wykonywanych na lekcjach wybranych przedmiotów szkolnych, TIK oraz indywidualizację nauczania realizowane we współpracy przez 10 placówek doskonalenia nauczycieli prowadzących kompleksowe wspomaganie szkół” POWR.02.10.00-00-5006/17-00, oraz projektu "Doskonalenie pracowników i współpracowników samorządowych ośrodków doskonalenia nauczycieli Polski północno-wschodniej we współpracy z Centrum Edukacji Obywatelskiej" POWR.02.10.00-00-5008/17-00.