Data publikacji:  2017-12-08  Kategoria:  Aktualności, Aktualności, grudzień 2017

W ostatnim tygodniu listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”. Wzięła w nim udział blisko dwustuosobowa grupa pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów pracujących na rzecz pracowników systemu edukacji.

Uczestnicy spotkania podjęli się skonsultowania koncepcji wypracowanej w projekcie „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych” oraz wykazali duże zainteresowanie zapewnianiem wysokiej jakości doskonalenia nauczycieli.

Przez trzy dni – od 24 do 26 listopada – wspólnie zgłębialiśmy tematykę kwalifikacji niezbędnych do prowadzenia doskonalenia nauczycieli i wspomagania pracy szkoły. Było to pierwsze z dwóch spotkań, które są częścią pilotażowego wdrożenia systemu walidacji i certyfikacji kwalifikacji w systemie doskonalenia nauczycieli.

Już na wstępie spotkania mieliśmy okazję poznać niektóre z planów Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczących kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Poinformowała o nich Jolanta Wach, Naczelnik Wydziału w Departamencie Kształcenia Ogólnego MEN.

Piotr Rycielski z Instytutu Badań Edukacyjnych zaprezentował uczestnikom kompendium niezbędnych informacji związanych z kwalifikacjami i Krajowym System Kwalifikacji. Dla wielu uczestników spotkania nie był to zupełnie odległy i nieznany temat.

Sesję plenarną pierwszego dnia zakończył wykład Aleksandra Pawlickiego zatytułowany „Jak uczą się dorośli i co to oznacza dla systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli”, który w nieco żartobliwej, ale i lirycznej chwilami formie, pobudził odbiorców do twórczej refleksji.

Drugi dzień spotkania rozpoczęliśmy od przedstawienia genezy prac Ośrodka Rozwoju Edukacji, w tym zespołu projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”, nad systemem walidacji i certyfikacji tzw. trenerów oświaty.

Jolanta Sujecka-Zając, prof. UW przedstawiła „Szkołę Edukacji” – projekt Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oparty na innowacyjnym programie studiów podyplomowych – jako dobrą praktykę dotyczącą przygotowania do wykonywania zawodu nauczyciela.

Na zakończenie sesji wykładowej Małgorzata Jas ze Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli zaprezentowała podstawy prawne oraz powiązania i zależności systemu akredytacji placówek i certyfikacji osób.

W pozostałej części spotkania uczestnicy, zgodnie z zadeklarowanymi w trakcie rekrutacji zainteresowaniami, pracowali w grupach warsztatowych nad opisami i narzędziami dotyczącymi walidacji jednej z czterech kwalifikacji z obszaru doskonalenia nauczycieli:

  • prowadzenie szkoleń dla pracowników systemu oświaty,
  • wspomaganie szkoły,
  • koordynowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia dla pracowników systemu oświaty,
  • prowadzenie doradztwa dla pracowników systemu oświaty.

Podczas spotkania każdy z uczestników miał okazję przejścia próbki autowalidacji jednej z ww. kwalifikacji. Na jej podstawie oraz na podstawie informacji zwrotnych zebranych od uczestników obu spotkań przygotowane zostaną rekomendacje do działań systemowych prowadzonych przez MEN. Rekomendacje te posłużą przygotowaniu standardów w zakresie kwalifikacji i kompetencji wymaganych od pracowników systemu wspomagania i doskonalenia nauczycieli.

Wszystkim uczestnikom spotkania serdecznie dziękujemy za trzy dni intensywnej pracy. Mamy nadzieję, że to spotkanie ułatwi przygotowania do ewentualnego przejścia przez realny proces walidacji w przyszłości.

Jednocześnie zachęcamy wszystkich zainteresowanych walidacją kwalifikacji związanych z doskonaleniem nauczycieli, którzy nie uczestniczyli w pierwszym spotkaniu, do wzięcia udziału w drugim spotkaniu w dniach 12–13 stycznia 2018 r. Państwa obecność i czynny udział będzie ważnym głosem środowiska wyrażającym dbałość o jakość doskonalenia nauczycieli.

Otwarcie spotkania przez Katarzynę Leśniewską
Wykład Aleksandra Pawlickiego
Uczestnicy spotkania
Praca warsztatowa w grupie
Praca warsztatowa w grupie
Autor: Izabela Pasztaleniec