Data publikacji:  2020-01-30  Kategoria:  Aktualności

Nazwa beneficjenta: Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia / partner : AXON Centrum Edukacyjno Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku oraz MDDP Sp. z o.o. Akademia Biznesu Sp.K.

Tytuł projektu: "Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie zachodniopomorskim"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Autor: Ewa Kowalewska-Kusz