Data publikacji:  2021-02-19  Kategoria:  Aktualności

Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza / partnerzy: MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.K. oraz AXON Centrum Edukacyjno-Medyczne Leszek Twarowski/Podlaski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Białymstoku

Tytuł projektu: "Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa lubuskiego"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-003/18

Indywidualny plan i program doradczy

Plan wspomagania - przedszkole

Plan wspomagania - szkoła podstawowa

Plan wspomagania - szkoła ponadpodstawowa

Programy i scenariusze (.zip)

Autor: Monika Szulc