Data publikacji:  2021-03-09  Kategoria:  Aktualności

Wypracowane w ramach projektu programy/scenariusze szkoleniowe dla kadry kierowniczej i wdrożone szczegółowe plany i programy doradcze oraz plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: Krajowa Izba Gospodarcza / partnerzy: MDDP S.A. Akademia Biznesu Sp.K. oraz Oświata i Biznes Sp. z o.o.

Tytuł projektu: "Profesjonalny system wspomagania szkół z województwa małopolskiego"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-005/18

Indywidualny plan i program doradczy

Plan wspomagania - przedszkole

Plan wspomagania - szkoła podstawowa

Plan wspomagania - szkoła ponadpodstawowa

Programy i scenariusze (.zip)

Autor: Monika Szulc