Data publikacji:  2021-05-20  Kategoria:  Aktualności

Wypracowane w ramach projektu i wdrożone szczegółowe scenariusze zajęć szkoleniowych oraz opracowane doradcze plany wspomagania z diagnozą placówek przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: KDK Info Sp. z.o.o / Partnerzy: Oświata i Biznes Sp. z.o.o.

Tytuł projektu: "Profesjonalne kadry procesu wspomagania"

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Autor: Emilia Ruta