Data publikacji:  2021-10-13  Kategoria:  Aktualności

Dziś ponownie uruchamiamy nabór wniosków w otwartym konkursie grantowym. O dofinansowanie mogą ubiegać się organy prowadzące publiczne i niepubliczne placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogiczne.

Środki uzyskane w ramach grantu należy przeznaczyć na szkolenia dla nauczycieli, a dodatkowo będzie możliwość zrealizowania działań związanych ze szkoleniem kadry placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych oraz doposażeniem w sprzęt.

Wniosek o grant należy złożyć przez elektroniczny generator wniosków Witkac.pl

Szczegółowe informacje, regulamin konkursu i procedury niezbędne do złożenia wniosku grantowego dostępne są na stronie projektu, w zakładce dokumentacja.

Na wnioski grantowe czekamy do 30 listopada 2021 r.

W pierwszym etapie otwartego konkursu grantowego przyznaliśmy granty o łącznej wartości ponad 5 mln zł na projekty grantowe realizowane w całej Polsce, które przeznaczone zostały na:

  • szkolenia i doradztwo dla nauczycieli
  • szkolenia i doradztwo dla kadry placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych
  • doposażenie w sprzęt do realizacji kształcenia na odległość

Otwarty konkurs grantowy realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie przy współpracy z Centrum Informatycznym Edukacji w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”.

Celem działania jest podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia oferowanego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację przez kadrę placówek wspierających.

Więcej informacji o projekcie

Autor: ORE