Rozwijajmy nabyte kompetencje!

Omówienie w poprzednim wpisie wyników ewaluacji wdrażanego od 2013 roku nowego systemu doskonalenia nie wywołało oczekiwanej przeze mnie dyskusji. Nie było komentarzy: ani ze strony realizatorów nowych zadań, ani osób, które są sceptycznie nastawione do wdrażania „nowego” do obowiązków statutowych książnic pedagogicznych.

Wiem jednak, że konieczność włączenia się bibliotek pedagogicznych w procesowe wspomaganie i organizowanie sieci współpracy jest żywo dyskutowana, zarówno wśród kadry zarządzającej bibliotekami systemu oświaty, jak i wśród ich pracowników.

Obie strony czynią starania, by przygotować się do nowych zadań jak najlepiej. Koordynując Siecią pracowników bibliotek pedagogicznych obserwuję pierwsze próby implementacji rozwiązań z projektów pilotażowych do katalogu usług bibliotek pedagogicznych.

Na nieuchronność zmiany dotychczasowego spektrum działań książnic pedagogicznych ma wpływ, oprócz wdrożenia nowego modelu, gotowość samych nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych do stosowania w praktyce kompetencji zdobytych na szkoleniach dla SORE i koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Kompetencje te są stosowane z powodzeniem w dotychczasowych działaniach edukacyjnych bibliotek pedagogicznych, ale też i w podejmowanych (choć jeszcze nieśmiało) próbach organizowania sieci współpracy nauczycieli lub prowadzenia procesowego wspomagania.

Właściwie to naturalna kolej rzeczy i nic nie powinno dziwić. Zastosowanie nowej wiedzy w praktyce jest właściwym krokiem w rozwoju zawodowym - szansą na dalsze doskonalenie nabytych umiejętności. Każda kolejna próba implementacji przyczynia się do zdobywania doświadczenia, by w końcu dojść do mistrzostwa.

Dla każdego nauczyciela bibliotekarza perspektywa odległa, ale możliwa. Realna pod warunkiem, że mądrze spożytkujemy zdobytą wiedzę i umiejętności i nie poddamy się po pierwszych porażkach. Zwłaszcza, że praca z ludźmi dorosłymi - a nauczycielami szczególnie - nie należy do łatwych.

Stąd ważnym jest, by utrwalać i rozwijać kompetencje nabyte dzięki propozycjom Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Zachęcam do rozwijania umiejętności trenerskich, do udziału w bezpłatnych konsultacjach dla koordynatorów sieci w regionach, proponuję śledzić propozycje KOWEZiU oraz korzystać z możliwości uczenia się w sieciach : Sieć współpracy i samokształcenia pracowników bibliotek pedagogicznych i Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy w zakresie TIK.

Myślę, że w priorytetach form doskonalenia dla nauczycieli bibliotek pedagogicznych winny znaleźć się szkolenia w zakresie komunikacji społecznej, w szczególności na temat autoprezentacji, facylitacji, coachingu.

Kompetencje te ułatwią pracownikom bibliotek pracę animatorów i koordynatorów sieci oraz pozwolą na zminimalizowanie trudności, dyskomfortu i frustracji w pracy z dorosłymi. Pozwolą im świadomie organizować proces grupowy, przełamywać trudności w prowadzeniu rozmów i dyskusji, skutecznie motywować nauczycieli do działania.

Życzę swoim koleżankom i kolegom nauczycielom bibliotekarzom bibliotek pedagogicznych spotkania na swojej drodze ludzi, z którymi i od których będą mogli się uczyć. Ufam, że nie zabraknie nam zapału w drodze do mistrzostwa oraz odwagi i siły do podejmowania nowych, niełatwych działań na rzecz wspierania polskiej szkoły.


Komentarze

re: Rozwijajmy nabyte kompetencje!

27 stycznia 2015 | Maja Wilczewska-Wojczyszyn

Myślę, że w przypadku pracy z dorosłymi, jakimi są nasi nauczyciele (i w sieciach, i we wspieranych oraz wspomaganych szkołach), decydującą rolę odgrywać będą wszelkie techniki i metody pozwalające przekazać wiedzę i umiejętności w bardzo praktyczny sposób. Tak aby odpowiedzieć nauczycielowi na kluczowe pytanie - jak ja to wykorzystam w swojej klasie? Trochę też zmotywowanie nauczycieli do odejścia od gotowca, który przekłada natychmiast bezrefleksyjnie; po to aby poszukiwał w prezentowanej metodzie swoich sposobów na modyfikację i dostosowanie. Aby animator czy koordynator był inicjatorem działania a nie narzucającym...

re: Rozwijajmy nabyte kompetencje!

22 stycznia 2015 | Joanna Kowalczyk

Zauważam potrzebę szkoleń dla nas - bibliotekarzy  z zakresu coachingu i metod pracy warsztatowej z nauczycielami. Nauczyciele sa najtrudniejszą chyba grupą do tego rodzaju pracy. Nie wystarczy do nich mówić i mówić. Dobrze jest zastosować jakąś formę uatrakcyjnienia zajęć. Ja w swojej pracy wykorzystałam np. metodę niedokończonych zdań. Proste w stosowaniu, fajne w efektach pracy. Podpowiedziała mi to koleżanka - doradca metodyczny. Dla niej było to proste, dla mnie stres ogromny. I chyba odkrycie Ameryki na nowo. Mam ogromny niedostatek umiejętności prowadzenia zajęć w formie warsztatów. I moje koleżanki bibliotekarki z filii też. Z takimi formami pracy spotkałam się na kursie SORE ale nie było czasu się doszkolić. Trzeba było to stosować w trakcie ćwiczeń. Koleżanki z ODN-ów i poradni czuły się w tym obszarze swobodnie, ja - niekoniecznie.

re: Rozwijajmy nabyte kompetencje!

22 stycznia 2015 | Małgorzata Komor

Witam,
uważam, że wymienione formy szkolenia sa kluczowe przy zakładaniu sieci. Zapewni nam to większy komfort pracy i poczucie bezpieczeństwa w róznych nieprzewidzianych sytuacjach ...
Pozdrawiamwink