Bibliotekarze otwarci na zmiany

Z takim przeświadczenie rozjechali się do domów uczestnicy spotkania Sieci pracowników bibliotek pedagogicznych, które miało miejsce w Sulejówku w dniach 15-17 stycznia 2015 roku.
Spotkanie, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, było swego rodzaju podsumowaniem pierwszych trzech miesięcy funkcjonowania, powołanej we wrześniu 2014 roku sieci współpracy nauczycieli bibliotekarzy książnic pedagogicznych, którzy pragną zajmować się procesowym wspomaganiem oraz organizowaniem sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli w swoich środowiskach lokalnych.
Zebrani podsumowując dotychczasową pracę Sieci nie ukrywali faktu, że pietą achillesową była dlań aktywność na platformie internetowej. Nauczycielki bibliotekarki (tym razem do Sulejówka przybyły tylko panie) mówiły o barierach przed włączaniem się do wirtualnej dyskusji: brak czasu, brak pomysłu na nowe wątki, identyfikacja z zamieszczanymi dotychczas wpisami, niechęć do formułowania dłuższych wypowiedz pisemnych.
Wydaje się, że czynniki te zdeterminowały klimat pracy, stąd w pierwszym okresie funkcjonowania naszej sieci dominowała potrzeba brania nad potrzebą dawania. Nauczyciele przyznali, że w pierwszej fazie życia Sieci nie byli gotowi do spotkań na platformie: potrzebowali więcej czasu, by się przekonać do tej formy komunikacji.
Uczestnicy, widząc słabe strony wirtualnych spotkań, podkreślali zalety spotkania w realu: możliwość bezpośrednich rozmów, zadawania pytań i wspólnego pochylania się nad problemem, uczestniczenie w szkoleniach ekspertów.
Patrząc z kilkudniowej perspektywy na spotkanie w Sulejówku jestem przekonana, że miało ono ważny wpływ na dalsze życie Sieci pracowników bibliotek pedagogicznych i przyszłą aktywność jej członków.
W trakcie sesji zostały wypracowane pomysły na nowe wątki, które mam nadzieję-wyzwolą potrzebę dzielenia się wiedzą na platformie.
Spotkanie w realu było także okazją do podsumowania aktywności uczestników sieci w środowiskach lokalnych. Zebrani informowali o swoich przedsięwzięciach skierowanych do szkół. Mówili o przebiegu podejmowanych działań wspierających szkoły, wskazując różne formy diagnozowania potrzeb placówek i nauczycieli oraz pokazując sposoby realizacji zidentyfikowanych oczekiwań. Przedstawiono wiele ciekawych pomysłów na aktywne „bycie” blisko szkoły i nauczycieli, ale nie wahano się też mówić o trudnościach w realizacji zaplanowanych działań. Nie brakło przykładów aktywności bibliotek pedagogicznych w obszarze edukacji czytelniczej: było miejsce na sieci bibliotekarzy szkół oraz sieci nauczycieli nt. „Jak skutecznie zachęcać uczniów do czytania?”. Wśród dzielących się wiedzą pojawiły się też przykłady procesowego wspomagania realizowanego przez nauczycieli bibliotekarzy oraz organizowania przez nich sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.
Uczestnicy zadeklarowali, że opisy podejmowanych działań, służących wspieraniu szkół będą kierowane przez koordynatora do banku pomysłów na platformie Doskonaleniewsieci.pl. i będą dostępne dla wszystkich uczestników sieci. Przekazanie swoich materiałów wstępnie zadeklarowało osiem osób.
W trakcie spotkania w Sulejówku zrealizowano postawione cele. Wszystkie sesje moderowane przez koordynatora i pracownika ORE, w tym udział osób zaproszonych - SORE i eksperta, spotkały się z przychylnym odbiorem.
Zebrani w CS w Sulejówku w trakcie zajęć warsztatowych uczyli się analizować raporty Instytutu Badań Edukacyjnych i wykorzystywać ich wyniki w planowaniu oferty bibliotek pedagogicznych, szczególnie tej adresowanej konkretnie do grup nauczycieli różnych przedmiotów np. polonistów, nauczycieli języków obcych, nauczycieli przedmiotów przyrodniczych, historyków.
Styczniowe spotkanie w Sulejówku było kamieniem milowym dla dalszego życia sieci. W ostatniej sesji zebrani:
  • zaplanowali dalsze działania, w tym kolejne, marcowe spotkanie w realu,
  • podkreślali konieczność spotkań z ekspertami celem dalszego rozwijania kompetencji uczestników sieci w zakresie komunikacji społecznej, w tym pracy z dorosłymi,
  • zachęcali się wzajemnie do korzystania z ofert kursów kwalifikacyjnych i kursów e-learningowych w zakresie andragogiki,
  • wyrazili potrzebę zgłębiania zasad etycznego wykorzystywania zasobów Internetu, w tym poszanowania praw autorskich i ochrony wizerunku.
Uczestnicy Sieci nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych stwierdzili, że obok konieczności rozwijania własnych kompetencji potrzebują wsparcia ze strony dyrektorów i zespołów bibliotekarskich w swoich macierzystych placówkach. Identyfikacja pracowników bibliotek pedagogicznych z nowymi zadaniami i praca zespołowa- to zdaniem zebranych najbardziej pożądane wsparcie.
Podczas ewaluacji odbytego spotkania zebrani zaliczyli do mocnych stron- wzmocnienie siebie i wyzwolenie zapału do planowania pracy w bibliotece w obszarze wspomagania pracy szkół i nauczycieli.
Czy jednak ów zapał się utrzyma? Czy uczestnicy sieci pracowników bibliotek pedagogicznych otwarci na wdrażanie zmian nie skapitulują przed piętrzącymi się trudnościami? Czy szkoły i nauczyciele są gotowi, by otworzyć się na nauczycieli bibliotekarzy książnic pedagogicznych, którzy chcą być partnerami we wspomaganiu ich pracy?
Odpowiedzi na te i podobne pytania będziemy szukać wspólnie. Zachęcam do wypowiedzi na platformie.

Komentarze

re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

3 lutego 2015 | Kasia Mojska

Drogie Koleżanki,
Spotkanie w Sulejówku było dla mnie bardzo ciekawe i wspominam je do tej pory.
Chciałabym jak najczęsciej korzystać z takiej formy doskonalenia. Wydaje mi się, że sieciowanie to naprawdę świetna sprawa i mam nadzieję przekonać do tego nauczycieli. Czekam na kolejne spotkanie!

re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

31 stycznia 2015 | Barbara Krawczyk

Witam serdecznie i pozdrawiam ciepło.
Bardzo miło wspominam nasze spotkanie w Sulejówku. Wsłuchując się w działania jakie już niektóre koleżanki poczyniły w swoich placowkach powoli zaczynam mieć przeświadczenie, że chyba i nam się uda wreszcie założyć sieć i realizować zadania które przed nami postawiono.

re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

27 stycznia 2015 | Maja Wilczewska-Wojczyszyn

Witam,
ostatnie nasze spotkanie było dla mnie osobiście dużą przyjemnością :) Po pierwsze niesamowity wykład dotyczący literatury fantastycznej, która jest mi bliska już od czasów młodzieńczych ;) I rewelacyjne i pełne zaangażowania prezentacje działań podejmowanych w biblioteka pedagogicznych w celu realizowania zadań, których  obowiązek tak na dobrą sprawę dopiero od 2016 r. Dziękuję i gratuluję wielkie pracy!

re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

27 stycznia 2015 | Joanna Kusowska

Witajcie!
Muszę przyznać, że spotkanie w ramch sieci w Sulejówku przyjemnie rozwinęło się różnorodnością form kreatywności moich koleżanek:)
Szczególnie skorzystałam na wykładzie na temat czytelnictwa literatury fantastycznej wśród dzieci i młodzieży, gdyż sama będąć niegdyś dzieckiem oraz młodzieżą z upodobaniem oddawałam się tej lekturze;)a i w chwili obecnej biorę prawie każdą lekturę mych dzieci do ręki (ale nie wyrywamy sobie!;)) Wyjechałam też z konkretnymi tytułami do przeczytania, które to będą mi pomocne w mojej obecnej pracy. Wystąpienie mojej koleżanki Basi bardzo mnie podbudowało. Basia pokazała wszystkim, że jednak można robić coś zupełnie nowego i to w pięknym stylu. Zainspirowała też mnie do bardziej wytężonej pracy jako SORE.
pozdrawiam serdecznie!
Joasia K.

re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

25 stycznia 2015 | Aleksandra Czajkowska

Witam i dziękuje za spotkanie w Sulejówku!
Rozwiało ono szereg moich obaw co do realizacji nowych zadań stawianych przed bibliotekami pedagogicznymi. Podczas spotkania w sympatycznej atmosferze wymieniałyśmy doświadczenia, dzieliłyśmy się problemami i próbowałyśmy je wspólnie rozwiązywać. Uważam, że nasza sieć daje wsparcie, poszerza i porządkuje posiadaną wiedzę, daje też możliwość nabycia nowych umiejętności i pozwala odważnie stawiać czoło nowym wyzwaniom. Tak więc, wzmocniona spotkaniem, próbuję dalej! Mimo wielu obowiazków,( tak jak u Koleżnki poprzedniczki, nie ma u nas odrębnej komórki do spraw wspomagania) podjęłam się  koordynowania sieci nauczycieli bibliotekarzy szkolnych. W tym tygodniu mamy się właśnie spotkać. 
Pozdrawiam 


re: Bibliotekarze otwarci na zmiany

22 stycznia 2015 | Małgorzata Komor

Witam Drogie Koleżanki wink
W pełni zgadzam się z powyższym tekstem. Po powrocie z Sulejówka naładowały mi się troszkę moje akumlatorki, więc w chwili obecnej towarzyszy mi zapał do pracy. Bardzo ważną sprawą, którą sobie dopiero uzmysłowiłam po powrocie jest fakt, że nie mogę pracować w ten sposób w swojej placówce jak do tej pory.( Przypominam, że nie mamy wyznaczonej do tych działań komórki i zajmuję się  całościową obsługą czytelnika.) Zamierzam wygospodarować przynajmniej dwie godziny dziennie na sprawy poświęcone sieci i zakładanie jej swojej w placówce. To takie moje przemyślenia na gorąco...