Jak uczynić edukację przyjazną cyfrowym tubylcom

Technologie informacyjno-komunikacyjne były wiodącym tematem spotkania „Jak wspomagać szkoły w pracy z e-podręcznikami?, które odbyło się w dniach 29 czerwca-1 lipca 2015 roku w Falentach koło Warszawy. Przedsięwzięcie zorganizowane na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie było adresowane do: nauczycieli bibliotekarzy resortu oświaty, dyrektorów szkół, konsultantów placówek doskonalenia nauczycieli i doradców metodycznych ds. bibliotek.

Szczegółowa informacja o przebiegu trzydniowego spotkania wraz z materiałami konferencyjnymi do pobrania znajduje się na stronie ORE:

http://www.ore.edu.pl/projekty-ue/projekty-systemowe/wspieranie-szkol-i-nauczycieli/6244-o-tik-u-i-e-podreczniku-czyli-o-tym-co-interesuje-nauczycieli-bibliotekarzy-w-cyfrowej-szkole

Problemy: e-podręcznika oraz stosowania TIK w procesie uczenia się uczniów i doskonaleniu nauczycieli, spójne z europejskimi i polskimi dokumentami strategicznymi w zakresie rozwoju społeczeństwa informacyjnego oraz polityką Ministerstwa Edukacji Narodowej, zachęciły uczestników do wysłuchania referatów, dyskusji oraz pracy warsztatowej, służącej wypracowaniu pomysłów pomocnych we wdrażaniu TIK w polskiej szkole.

Większość zebranych zgodziła się z brutalnymi, ale prawdziwym stwierdzeniami że: „szkoła jest nudna”, „obca współczesnym uczniom urodzonym w epoce smartfona”.

Uczestnicy spotkania informacyjnego w Falentach wyjechali w przekonaniu, że w dobie cyfryzacji oświaty zagadnienia związane z wykorzystywaniem TIK w nauczaniu (uczeniu się) są bardzo istotne dla wszystkich klientów szkoły oraz że e-podręczniki mogą być szansę na uatrakcyjnienie procesu uczenia się uczniów.

Problem implementacji TIK w codzienną praktyką szkolną jest wyzwaniem, przed którym stoją wszyscy nauczyciele.

Pracownicy szkół, placówek doskonalenia nauczycieli oraz bibliotek pedagogicznych nie ukrywali obaw przed ogromem zdań, które przed nimi stoją.

Natychmiastowa i pełna mobilizacja musi nastąpić w szeregach nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych i pedagogicznych. To oni bowiem mają być liderami wdrażania TIK w szkole. Mają pomagać w zmianie mentalności pozostałych nauczycieli oraz rozwijaniu umiejętności praktycznego zastosowania TIK w procesie nauczania.

Podczas zajęć warsztatowych, panelu i w trakcie wystąpień podkreślano ważną rolę bibliotek pedagogicznych i potrzebę ich współdziałania z bibliotekarzami szkolnymi celem promocji nowoczesnych metod, technik i narzędzi, niezbędnych do realizacji działań edukacyjnych w cyfrowej szkole.

Wymiernym i ważnym według mnie rezultatem spotkania w Falentach będzie przeniesienie idei współpracy bibliotekarzy resortu oświaty do lokalnych środowisk - do powiatów, gmin i miasteczek. Tam w gronie nauczycieli bibliotekarzy BP i bibliotekarzy lokalnych szkół – powinny być wypracowane kierunki i propozycje kompleksowych działań, które będą adresowane zarówno do nauczycieli jak i uczniów. Pierwszym umożliwią praktyczne rozwijanie kompetencji w zakresie wykorzystywania TIK w procesie nauczania, drugim pomogą sprawnie wykorzystywać wirtualne- naturalne dla nich środowisko- w uczeniu się przez całe życie. Istotne w efektywnym rozwijania kompetencji cyfrowych nauczycieli i uczniów będzie natychmiastowe poprawianie infrastruktury teleinformatycznej w placówkach oświaty, w tym w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych.

Zgłębianie i popularyzowanie tajników TIK przez nauczycieli bibliotekarzy bibliotek systemu oświaty jest gwarantem unowocześnienia polskiej szkoły a dla pracowników książnic pedagogicznych sposobem na realizację zapisów znowelizowanego rozporządzenia w zakresie działania bibliotek pedagogicznych.

Nauczycielu bibliotekarzu biblioteki pedagogicznej - czas przygotować się do nowej roli przewodnika w stosowaniu TIK!

Przytoczę tu fragment wypowiedzi naszego kolegi, uczestnika ogólnopolskiej Sieci BP : „to „poletko” (czytaj-promowanie TIK) może być dla nas ważne. Technologia informacyjno-komunikacyjna i jej wprowadzanie w wielu szkołach raczkuje. Nie tylko dlatego, że tak wiele się w tej sferze zmienia, ale chyba trochę też i dlatego, że nauczyciele nie mają serca do śledzenia nowości w tej dziedzinie.”

Uważam, że rok szkolny 2015/2016 jest dla bibliotek pedagogicznych, chcących efektywnie wspomagać szkoły we wdrażaniu TIK i e-podręczników- kluczowym, ponieważ trzeba zaplanować rozwój kompetencji w zakresie TIK kadry książnic pedagogicznych, zaprojektować modernizację sprzętu komputerowego, stworzenie pracowni komputerowych (najlepiej mobilnych) i platform edukacyjnych, zacieśnić więzi z dyrektorami i nauczycielami bibliotekarzami szkół oraz przygotować oferty szkoleń i zajęć edukacyjnych.

Zachęcam do zapoznania się z materiałami pokonferencyjnymi, autorefleksji i wypowiedzi na blogu.

 

 


Komentarze