Trwają konsultacje społeczne Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Powoli dobiegają końca społeczne konsultacje Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, który ma być realizowany w latach 2016-2020. Realizatorami przedsięwzięcia będą: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. To ostatnie na ten cel przeznaczy 150 milionów złotych. Środki te trafią do bibliotek resortu oświaty, czyli bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Po zwiększeniu projektowanych wydatków o wkład własny zapewniony przez organy prowadzące suma środków, które zasilą biblioteki szkół i książnice pedagogiczne zamknie się w kwocie 187,5 mln złotych http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/ruszyly-konsultacje-publiczne-wieloletniego-narodowego-programu-rozwoju-czytelnictwa.html

Główne cele programu, na realizację którego oba ministerstwa przeznaczą w sumie 455 milionów złotych to:

  1. zapobieganie negatywnej tendencji niskiego poziomu czytelnictwa,
  2. podniesienie standardów infrastrukturalnych i zaktywizowanie bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych, które są ważnym źródłem książek dla czytelników,
  3. ułatwienie potencjalnym czytelnikom dostępu do książek – dzięki wzbogacaniu i urozmaicaniu księgozbiorów bibliotek publicznych, szkolnych i pedagogicznych.

Na cele te składają się cele szczegółowe, przypisane trzem priorytetom. Ministerstwo Edukacji Narodowej będzie odpowiadało za realizację Priorytetu III „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.

Przewiduje się, że szkoły które liczą do 70 uczniów dostaną 3.000,00 zł., szkoły od 71-170 uczniów 4.500,00 zł., szkoły powyżej 170 uczniów 12.600,00 zł, które będą mogły przeznaczyć na zakup nowości (ewentualnie refundacje kosztów zakupu) lub zakup sprzętu. Na potrzeby każdej biblioteki pedagogicznej planuje się przeznaczyć środki w wysokości 4.500,00 zł.. Na wielkość środków nie ma wpływu, ani ilość nauczycieli korzystających z jej usług, ani rejon oddziaływania - każda książnica pedagogiczna, która wystąpi za pośrednictwem swojego organu prowadzącego z wnioskiem ma szanse pozyskać 4.500,00 zł.

Środki pozyskane w ramach programu mają pomóc książnicom pedagogicznym w zakupie nowości dla nauczycieli i modernizacji infrastruktury- zależnie od pomysłów grantobiorcy. Oba przedsięwzięcia mają pomóc w upowszechnianiu edukacji czytelniczej i medialnej, ułatwić realizację procesu wspomagania szkół i nauczycieli oraz zacieśnić współpracę z bibliotekami szkolnymi i publicznymi. Biblioteka pedagogiczna, która będzie beneficjentem programu, oprócz zakupu nowości lub sprzętu może pełnić rolę "życzliwego przyjaciela" wobec szkół, które poproszą ją o konsultacje, może być liderem w organizacji lokalnych, międzyszkolnych imprez czytelniczych, ma wspierać szkoły w realizacji lekcji bibliotecznych i organizacji wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Duży akcent w programie kładzie się na przedsięwzięcia realizowane w partnerstwie.

Cieszy fakt, że wskazane wyżej ministerstwa w trosce o przyszłość czytelnictwa objęły wsparciem biblioteki szkolne i biblioteki pedagogiczne. Mimo, że środki dla książnic pedagogicznych nie są zbyt duże, to warto zauważyć, że to pierwsza od blisko 10 lat systemowa pomoc skierowana do tego typu bibliotek.

Warto więc poznać zasady aplikowania, promować wieloletni program i mieć nadzieję, że rychło zostanie wprowadzony w życie. Na deser zostawmy sobie przyjemność przekonywania organów prowadzących, by zechciały zapewnić wkład własny na urzeczywistnienie założeń programu.

Szczegółowy opis wszystkich priorytetów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na lata 2016-2020, w tym charakterystyka przewidywanych rezultatów i procedur związanych z aplikowaniem dostępna jest pod podanym wyżej adresem internetowym. Zachęcam do przeanalizowania założeń i zgłaszania swoich uwag do 23 lipca 2015 roku.

 

 


Komentarze