Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony

Mimo trwających wakacji, chciałabym podzielić się z wami refleksją nad przebiegiem tegorocznego Ogólnopolskiego Forum Bibliotek Pedagogicznych, które już po raz trzeci odbyło się w Krakowie w czerwcu 2015 roku.

Organizatorzy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. H. Kołłątaja w Krakowie oraz Instytut Informacji Naukowej i Bibliotekoznawstwa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie dołożyli wielu starań, by przedsięwzięcie pod hasłem „Nauczyciel w bibliotece pedagogicznej – klient wyróżniony”, spełniło oczekiwania uczestników.
Zakres tematyczny referatów pozwolił na wieloaspektowe podejście do zagadnienia, będącego przedmiotem obrad. Ci z was, którzy nie byli na czerwcowej konferencji mogą zapoznać się z obszarami tematycznymi paneli, tytułami referatów oraz przejrzeć obszerne sprawozdaniem pokonferencyjne, umieszczone na stronie PBW w Krakowie: https://www.pbw.edu.pl/3-ofbp-sprawozdanie .

Moim zdaniem dobór tematów i prelegentów zadowolił nawet wybrednych uczestników. W trakcie wystąpień było szereg informacji przydatnych kadrze zarządzającej i wiele praktycznych wskazówek dla realizatorów bieżących zadań. Prelegenci pochylili się nad analizą oczekiwań wobec bibliotek pedagogicznych, artykułowanych przez pojedynczych nauczycieli oraz doradców metodycznych i konsultantów. Nie mogło zabraknąć rysu historycznego na temat, zmieniających się z duchem czasu, potrzeb nauczycieli, które miały wpływ na metamorfozę tradycyjnych bibliotek oraz zmianę wizerunku i roli nauczyciela bibliotekarza. Cenne dla słuchaczy były: analiza stanu bibliotek pedagogicznych w Polsce, ocena zakresu ich oddziaływania na nauczycieli oraz perspektywy dalszego rozwoju. Na konferencji były liczne przykłady działań bibliotek pedagogicznych, wspierających procesy: dydaktyczny, opiekuńczy i wychowawczy w szkołach oraz przykłady wspólnego z innymi podmiotami realizowania lokalnych projektów edukacyjnych. Były też komunikaty o pracy ogólnopolskich sieci adresowanych do nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych i bibliotek szkolnych.

Swoje doświadczenia ze współpracy z nauczycielami szkół i przedszkoli prezentowały duże i małe biblioteki, te prowadzące działalność w obrębie dużych miasta, i te działające w małych miasteczkach. Zaprezentowano cenne inicjatywy edukacyjno- kulturalne oraz pierwsze kroki w zakresie procesowego wspomagania szkół i organizowania sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli.

Na III OFBP była przestrzeń na upowszechnianie dobrych praktyk i promowanie ciekawych i nowatorskich przedsięwzięć, szczególnie tych adresowanych do nauczycieli.

Mnie osobiście zachwycił fakt, że aktywność bibliotekarzy książnic pedagogicznych nabrała tępa i kolorytu. Obserwuję, że propozycje większości bibliotek nabrały rozmachu, stały się działaniami cyklicznymi ukierunkowanymi na rozwój lokalnych środowisk oświatowych, często działaniami prowadzonymi w oparciu o platformy edukacyjne lub pracę w chmurze.

Będąc od wielu lat dyrektorem biblioteki pedagogicznej z zadowoleniem dostrzegam wiele pozytywnych zmian w zakresie rozwoju kompetencji pracowników książnic pedagogicznych. Z satysfakcją stwierdzam, że nauczyciele bibliotekarze świadomie i z uwzględnieniem przyszłych zadań bibliotek pedagogicznych projektują swój rozwój zawodowy, co służy zwiększeniu potencjału naszych placówek i podnosi ich atrakcyjność w oczach klientów. Oczywiście klientów najważniejszych, czyli nauczycieli.

Uczestnicy dwudniowych obrad wyjeżdżali z Krakowa w przeświadczeniu, że współczesna biblioteka pedagogiczna musi efektywnie wspierać proces rozwoju zawodowego nauczycieli i poszukiwać nowatorskich metod współpracy z pracownikami szkół i przedszkoli.

Być może przyszły rok szkolny 2015/2016, w którym podmioty polskiej oświaty będą musiały podjąć działania na rzecz promocji czytelnictwa będzie sprzyjał wypracowywaniu stałych sposobów współpracy ze środowiskiem oświatowym, czego życzę sobie i wszystkim pracownikom bibliotek pedagogicznych.

Oby nowy rok szkolny był dla nas czasem odzyskiwania lojalności nauczycieli i okazją do zacieśniania partnerskich relacji z dyrektorami szkół.


Komentarze