Data publikacji:  2022-02-11  Kategoria:  Aktualności

Wypracowane w ramach projektu scenariusze zajęć i plany wspomagania z diagnozą przekazane przez uczestników.

Nazwa beneficjenta: MDDP Akademia Biznesu Sp. z o. o., ul. Grzybowska 56, 00-844 Warszawa

Tytuł projektu: „Szkoła Trenerów Procesu Wspomagania II”

Numer konkursu: POWR.02.10.00-IP.02-00-007/17

Autor: Agnieszka Komuda