Nasze sukcesy

Reprezentuję pokolenie, które żyło w okresie propagandy sukcesu i kiedy słyszę, że coś jest „jeszcze bardziej…” albo „ jeszcze lepiej…”, to od razu domyślam się, że coś się po prostu nie udało. Podobnie jest ze słowem sukces. Czym jest? Co go potwierdza? Jak można o nim mówić, by nie narazić się na pomówienie, że się próbuje czarować rzeczywistość? Tymczasem 25 lat zmieniającej się rzeczywistości dostarczyło i dostarcza nam wiedzy i narzędzi opisywania świata w sposób realny i zgodny z dynamiką ...

FERIE

Dziś będzie naprawdę krótko, w końcu mamy ferie. Przed laty, kiedy pracowałem w wojewódzkiej placówce doskonalenia nauczycieli wypracowaliśmy zwyczaj organizowania pod koniec roku wspólnych spotkań i podsumowywania podczas nich tego, co się wydarzyło. To był czas bardzo intensywnych zmian w naszej organizacji więc zdecydowałem się podzielić z innymi pewną anegdotą, która wydawała mi się wówczas bardzo istotna. Opowiadała o dwóch bliźniakach urodzonych u podnóża niezwykle wysokiej góry, którzy zd...

Koordynator moderator

Podczas spotkań konsultacyjnych a także na forum wymiany myśli koordynatorów sieci pojawia się wątek roli koordynatora jako moderatora pracy zespołowej. W ramach działań projektowych aktywność koordynatora określają w znacznym stopniu zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia towarzyszącej planowaniu i realizacji konkretnego projektu powiatowego. Dokument ten określa najczęściej strukturę grupy, ramowe zasady jej pracy, rolę i zadania eksperta itd. W rzeczywistości postprojektowej warunk...

Spotkania konsultacyjne

Koordynatorzy sieci, podobnie jak część nauczycieli, mają prawo niekiedy czuć się „przeszkoleni”. Tym razem do naszej grupy skierowano ofertę zatytułowaną „Spotkania konsultacyjne dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia”. Założone cele to dostarczenie i rozwój wiedzy na temat mechanizmów motywacji oraz roli i znaczenia ewaluacji i motywacji w pracy sieci, a także kształcenie praktycznych umiejętności w zakresie: pozytywnego wpływania na motywację uczestników sieci, rozwijanie własn...

Informacja zwrotna

Jedną z podstawowych umiejętności nad którą warto pracować pracując w celach rozwojowych z drugim człowiekiem to udzielani informacji zwrotnej. Udzielając informacji zwrotnych, dajemy innym do zrozumienia, że zarówno dbamy o jakość realizowanych przez nich zadań jak i nasze z nimi relacje. W efekcie wydaje się, że praca w ramach sieci jest obszarem, w którym informacji zwrotnej nie może zabraknąć. Udzielanie konstruktywnych informacji zwrotnych powinno bazować na kilku podstawowych zasadach: po...