Co zaprząta głowę dyrektorowi biblioteki pedagogicznej?

Piękne czerwcowe popołudnie, myśli chętniej biegną do planowanego urlopu, niż do spraw związanych z funkcjonowaniem bibliotek pedagogicznych, ale… jeszcze tylko kilka tygodni intensywnej pracy! Przed nami wnioski z ewaluacji wewnętrznej, podsumowanie pierwszego półrocza  wykonania budżetu i refleksja nad śródrocznymi wynikami naszej działalności statutowej. Wreszcie powracające jak bumerang pytanie o przygotowanie placówki do realizacji nowych zadań w zakresie wspomagania szkół i nauczycieli. Of...

Noc Bibliotek

Właśnie rozpoczął się dwunasty ogólnopolski Tydzień Bibliotek, a przed nami następne wyzwanie…. Noc Bibliotek! Tegoroczną - pierwszą ogólnokrajową akcję, która odbędzie się 30 maja 2015 roku pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Biblioteki Narodowej, zainicjowały: Centrum Edukacji Obywatelskiej, „Gazeta Wyborcza” i Magazyn „Książki”, Fundacja „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”,  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Instytut K...

Książki naszych marzeń

26 maja 2015 roku Rada Ministrów podjęła uchwałę w sprawie rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń” i wydała rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji tego programu http://men.gov.pl/ministerstwo/informacje/program-ksiazki-na...

Doskonalenie nauczycieli bibliotekarzy a rozwijanie oferty biblioteki

Kilkakrotnie pisałam już o potrzebie rozwijania kompetencji nauczycieli bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, szczególnie w kontekście nowych zadań, przed którymi stoją książnice resortu edukacji. Ich pracownicy w ciągu ostatnich dwóch lat mieli szereg możliwości zdobywania wiedzy, umiejętności i weryfikowania swoich postaw wobec działań wspierających polską szkołę. Wielu skorzystało z bardzo dużej ilości szkoleń, organizowanych na zlecenie ORE (patrz Materiały konferencyjne- do pobrania- Dzia...

Wolontariusz w bibliotece pedagogicznej

Od kilku lat wolontariat jest powszechny również w Polsce. Wolontariuszy spotykamy w wielu hospicjach, na oddziałach szpitalnych, w domach dziecka lub domach opieki społecznej. Wolontariusze pomagają robić seniorom zakupy, towarzyszą w drodze do urzędu, widoczni są przy organizacji imprez publicznych i happeningów, nierzadko pojawiają się w instytucjach publicznych, takich jak biblioteki, domy kultury, szkoły i przedszkola. Biblioteki coraz częściej zapraszają do swoich działań wolontariuszy, kt...