Wsparcie dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia – zapraszamy do SIECI!
2014-03-29
Informujemy, że na platformie rozpoczęły funkcjonowanie: otwarty blog tematyczny oraz sieć wymiany doświadczeń dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
Cykl filmów o sieciach współpracy i samokształcenia
2014-03-29
Prezentujemy pierwsze dwa materiały otwierające cykl filmów poświęconych sieciom współpracy i samokształcenia.
Wsparcie SORE -zaproszenie na spotkania regionalne oraz kurs e-learningowy
2014-03-26
Zapraszamy do uczestnictwa w spotkaniach i kursach przygotowanych w odpowiedzi na zgłaszane przez SORE potrzeby.
„SORE uczy się – Rola wspomagania na etapie wdrożenia i podsumowania RPW”
2014-03-18
Zapraszamy do zapoznania się z relacją z ostatniego spotkania dla SORE.
Szkolenie: Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły
2014-03-17
Polecamy Państwa uwadze szkolenie dotyczące wykorzystywania nadzoru pedagogicznego we wspomaganiu pracy szkół i placówek.
Seminarium "Jak uczyć szkołę uczyć się?"
2014-03-04
Zapraszamy do udziału w seminarium „Jak uczyć szkołę uczyć się? – rola współpracy placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek, poradni psychologiczno– pedagogicznych w doskonaleniu dyrektora i nauczycieli.”
Zaproszenie do grup dyskusyjnych
2014-03-04
Grupy dyskusyjne możliwością szerszej wymiany doświadczeń.