Relacja ze spotkania dla JST
2014-08-26
W dniach 19—20 sierpnia 2014 roku w Falentach pod Warszawą odbyło się spotkanie przedstawicieli samorządów terytorialnych pt. „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”. Celem spotkania było wsparcie lokalnych władz samorządowych we wspomaganiu rozwoju szkół oraz budowaniu lokalnych strategii oświatowych.
Zapraszamy na konsultacje
2014-08-25
.
Szkolenia z zakresu kompleksowego ...
2014-08-25
Informujemy, że Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje kolejną edycje szkoleń dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli w zakresie zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół.  Planujemy w okresie wrzesień 2014 – marzec 2015 przeszkolić dodatkowych 500 osób.   Celem 14-dniowego cyklu szkoleniowego jest przygotowanie pracowników systemu doskonalenia nauczycieli do kompetentnego i skutecznego wypełniania zadań
„Budowanie lokalnej polityki oświatowej ...
2014-08-25
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza przedstawicieli gminnych, powiatowych i wojewódzkich samorządów terytorialnych do udziału w spotkaniu pt. „Budowanie lokalnej polityki oświatowej w kontekście kompleksowego wspomagania szkół”, które odbędzie się w dniach 19-20 sierpnia 2014 r. w Falentach k. Warszawy. Celem spotkania jest wsparcie lokalnych władz samorządowych w efektywnym wykorzystaniu dostępnych danych oświatowych, w tym wyników nadzoru oraz raportu z ewaluacji zewnętrznej do planowania działa
TALIS 2013 a założenia nowego systemu ...
2014-08-25
.
TRENDY − NR 2/2014
2014-08-25
.
Jak uczą się SORE. Relacja z L.A.S.
2014-08-25
Od 30 czerwca do 4 lipca grupa szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) zaangażowanych w realizacje powiatowych projektów pilotujących nowy system doskonalenia nauczycieli, spotkała się na Letniej Akademii SORE. 140 osób spędziło 6 dni w mazurskiej miejscowości Ruciane Nida. W uroczystym zakończeniu kursu udział wzięła Joanna Berdzik, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.   "Działania wasze i innych placówek wspomagania pozwolą na osiąganie sukcesów edukacyjnych uczniów,
Zmiany w funkcjonowaniu platformy
2014-08-25
Dziękujemy wszystkim SORE i koordynatorom sieci, za przesyłane uwagi i sugestie dotyczące funkcjonowania platformy i dostępnych na niej narzędzi. Cenne inspiracje, które od Państwa otrzymujemy stanowią dla nas źródło inspiracji dla poprawek i dalszej rozbudowy funkcjonalności platformy. W maju miała miejsce kolejna aktualizacja udostępnianego Państwu narzędzia, która dotyczyła głównie uprawnień koordynatorów sieci. Jest to dobry moment na podsumowanie. Odnośnie grup: Koordynator sieci ma możliwo
Spotkanie informacyjne
2014-07-02
Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza do udziału w spotkaniu pt. „Wspomaganie pracy szkoły we współpracy z biblioteką szkolną”, które odbędzie się w dniach 8 - 10 września 2014 r. w Falentach k. Warszawy. Spotkanie skierowane jest do dyrektorów, kierowników filii i pracowników bibliotek pedagogicznych, doradców metodycznych i konsultantów ds. bibliotek szkolnych, a także wizytatorów i przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych odpowiedzialnych za sprawy oświaty.