Data publikacji:  2019-03-20  Kategoria:  Aktualności, Scenariusze zajęć

"Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia"

„Efektywne wspomaganie to wyższa jakość edukacji”

Scenariusze

Matematyczno-przyrodnicza Elżbieta Jurkowska Renata Najwer 7 scenariuszy

 1. MP Jurkowska stacjonarne 1 scenariusz
 2. MP Jurkowska stacjonarne 2 scenariusz
 3. MP Jurkowska stacjonarne 3 scenariusz
 4. MP Niespor e-learning scenariusz 1
 5. MP Niespor e-learning scenariusz 2
 6. MP Niespor e-learning scenariusz 3
 7. MP Niespor e-learning scenariusz 4

Cyfrowe TIK Łukasz Fiebich 2 scenariusze

 1. TIK Fiebich stacjonarne 1 scenariusz
 2. TIK Fiebich e-learning 1 scenariusz

Porozumiewania się w językach obcych Anna Patelska-Górna, Bronisława Niespor 5 scenariuszy

 1. JO e-learning Niespor 1 scenariusz
 2. JO – stacjonarne Patelska 4 scenariusze
  Prezentacja do scenariusza nr 1
  Prezentacja do scenariusza nr 2

  Prezentacja do scenariusza nr 3

  Prezentacja do scenariusza nr 4

Postaw – innowacyjności, kreatywności i pracy zespołowej Sławomir Śliwa 6 scenariuszy

 1. PI Śliwa stacjonarne 4 scenariusz
 2. PI Śliwa stacjonarne 3 scenariusz
 3. PI Śliwa stacjonarne 2 scenariusz
 4. PI Śliwa e-learning 2 scenariusz
 5. PI Śliwa stacjonarne 1 scenariusz
 6. PI Śliwa e-learning 1 scenariusz

Umiejętności uczenia się Beata Bułka 5 scenariuszy

 1. US Bułka stacjonarne 4 scenariusz
 2. US Bułka stacjonarne 5 scenariusz
 3. US Bułka stacjonarne 3 scenariusz
 4. US Bułka stacjonarne 1 scenariusz
 5. US Bułka stacjonarne 2 scenariusz

Dodatkowe materiały:

Porozumiewanie się w językach obcych:

 1. Scenariusze
 2. Plan Wspomagania Szkoły
 3. Diagnoza- narzędzia
 4. Tabela-scenariusz-zajęć
 5. Style uczenia sie – test diagnostyczny
 6. Schemat lekcji
 7. Diagnoza – analiza
 8. Programy współpracy zagranicznej
 9. Scenariusz
 10. Tworzenie chmur wyrazowych
 11. Filmy animowane
 12. Mnemotechniki
 13. Answergarden
 14. Język obcy nowożytny
 15. Kompetencje kluczowe
 16. Mapy myśli
 17. Mentimeter
 18. Narzędzia TIK

Kompetencja matematyczno – przyrodnicza:

 1. Materiał pomocniczy
 2. Metody pracy
 3. Podniesienie jakości edukacji matematycznej przyrodniczej
 4. Przykładowy scenariusz matematyka kl.1
 5. Przykładowy scenariusz
 6. Przykładowy scenariusz_w-f kl.1
 7. Przykładowy scenariusz kl.1

Kompetencja umiejętności uczenia się:

 1. Kwestionariusz Kolba
 2. WebQuest – budowanie wiedzy
 3. Test na style komunikacji
 4. Podstawa programowa kl. I-III
 5. Projekt – osiedle moich marzeń
 6. Diagnoza potrzeb
 7. Podstawa programowa kl. IV-VIII
 8. Ocenianie kształtujące
 9. Metody i techniki aktywizujące pracę ucznia
 10. Sposób prawidłowego stosowania metod projektu
 11. Pytania do wywiadu z dyrektorem szkoły
 12. Test na style uczenia się z półkulami

 loga