Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół - analiza danych z projektów realizowanych przez powiaty
2015-09-11
Prezentujemy dane dotyczące działań prowadzonych w szkołach w roku szkolnym 2014/15 ze 130 powiatów.
Jak uczą się szkoły – doświadczenia szkół objętych nowym systemem wspomagania
2015-08-18
Zapraszamy do obejrzenia filmów, które pokazują jak wygląda wspomaganie w szkołach i przedszkolach objętych pilotażem nowego systemu doskonalenia nauczycieli.
Zaproszenie na spotkanie
2015-08-18
W dniach 24-26 września 2015 r. w Raszynie koło Warszawy odbędzie się spotkanie informacyjne pn. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”.
O wspomaganiu szkół w formule blended learning
2015-08-18
Od marca do czerwca pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno – pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych zdobywali wiedzę na temat kompleksowego wspomagania i rozwijali umiejętności w zakresie skutecznego wspierania szkół i przedszkoli.
 
Pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja” – relacja ze spotkania
2017-12-12
W ostatnim tygodniu listopada w Warszawie odbyło się pierwsze spotkanie konsultacyjne „Kwalifikacje, walidacja, certyfikacja – czyli jak zapewnić jakość systemu doskonalenia nauczycieli”.
Spotkanie „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
2017-11-23
Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy i samokształcenia  „Wspomaganie w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej”.
Zaproszenie
2017-11-16

Zapraszamy na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych”.

Zaproszenie
2017-10-26
Zapraszam na spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów ze specjalnymi potrzebami”.
Sieci tematyczne dla samorządowców uczestniczących w pilotażu
2017-09-27
Informujemy, że w najbliższym czasie ruszają sieci dotyczące wybranych obszarów tematycznych, wokół których skupia się praca i wymiana doświadczeń samorządowców.
Sieci samorządowe dla uczestników pilotażu
2017-09-27
Sieć współpracy i samokształcenia to zespół samorządowców, reprezentujących różne jednostki samorządu terytorialnego, współpracujących ze sobą w realizacji zadań wynikających z udziału w projekcie.
Zapraszamy na spotkanie międzysieciowe!
2017-09-22
W terminie 2–4 października 2017 r. odbędzie się międzysieciowe spotkanie uczestników ogólnopolskich sieci współpracy i samokształcenia „Jak wspomagać szkoły w kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów? Rola osoby wspomagającej w zmieniającym się systemie edukacji”. Celem spotkania będzie przybliżenie zmian zachodzących w systemie edukacji dotyczących diagnozy funkcjonalnej i programów wychowawczo-profilaktycznych.
Zapraszamy do nowych sieci
2017-01-19
Zapraszamy pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów do udziału w dwóch nowych ogólnopolskich sieciach współpracy i samokształcenia.
Ostatnie wolne miejsca w sieciach!
2017-01-03
Zamknęliśmy formularze rekrutacyjne, ale nie zablokowaliśmy naboru do Ogólnopolskich Sieci Współpracy. Do końca stycznia istnieje możliwość dołączenia do niektórych sieci (listę sieci i nazwiska koordynatorów znajdują się w dalszej części informacji).
Szkolenie pt. Jak wspomagać szkoły w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych uczniów? - nabór uzupełniający
2016-06-07
Rekrutacja na szkolenie została zakończona. Uczestnikami szkolenia są osoby, które w czerwcu otrzymały potwierdzenie zakwalifikowania wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi. Zajęcia organizowane będą w formule blended learning. 4 lipca, o godzinie 17:00 rusza kurs e-learningowy.
Lista kategorii przypisanych do tej kategorii